O nás

Kto sme

Sme obyčajní Rusovčania, ktorým záleží na budúcnosti našej mestskej časti a ktorí sa rozhodli niečo pre svoje okolie a pre Rusovce aj urobiť.

Máme za sebou mnohé aktivity – veríme v dobrovoľnú a nezištnú činnosť, ktorá vedie k dobrej komunite a občianskej spoločnosti. Ale napriek tomu, že takáto práca nás napĺňa, človek v istom momente zistí, že niektoré veci sa dajú zmeniť iba z volenej funkcie. Zvlášť ak sme v prostredí, ktoré vníma aktívnych ľudí ako hrozbu a nie ako vítanú pomoc. A tak sme sa rozhodli ponúknuť svoju energiu, aby sme pomohli zmeniť veci verejné z pozície poslancov.

Kandidatúra v komunálnych voľbách je pre nás pozvánkou na ďalšiu prácu, ale najmä možnosťou, ako posunúť Rusovce niekam ďalej, ako presadiť našu víziu Rusoviec – dediny, ktorá by si mala zachovať svoj vidiecky charakter, ale zároveň ponúkať služby hodné hlavného mesta.

Kde ste nás mohli stretnúť

V Rusovciach je mnoho aktívnych ľudí – nie sme jediní, kto pre Rusovce niečo robí. Ale sme veľmi radi, že za roky nezištného aktivizmu sme mohli zorganizovať takéto akcie, a to vždy dobrovoľne a až na pár výnimiek bez akejkoľvek podpory úradu:

 • Úprava okolia aj interiéru kostolíka sv. Víta (2014 – 2018)
 • Vydávanie lokálneho časopisu (2014 – 2018)
 • Začatie tradície susedských trhov (2018)
 • Opravy lavičiek v parku (2016, 2004)
 • Organizovanie pravidelných diskusných večerov (2015 – 2018)
 • Riešenie nelegálnych výrubov (2015)
 • Susedské pikniky (2014 – 2018)
 • Odborná štúdia a okrúhly stôl ohľadom budúcnosti Gaštanovej aleje (2011 – 2012)
 • Organizácia dobrovoľníctva v Rusovciach – Rada komunitných a občianskych združení (2007 – 2010)
 • Brigády v parku (2002 – 2010)
 • Revitalizácia územia pri zdravotnom stredisku (2009)
 • Zabezpečenie kosenia parku (2005 – 2007)
 • Verejné participácie (2004, 2006)
 • Vybudovanie Rímskeho parčíka (2006 – 2008)
 • Zabránenie výstavbe plánovaného sídliska (2004)
 • Práca v komisiách pri MZ a pripomienkovanie dôležitých materiálov (2000 – 2018)
 • Projekt obnovy rusovského parku (Phare CBC – 2004)
 • Zabezpečenie odbornej orezávky stromov v parku (2004)
 • Ekovýchova v rusovskej škole (2006)

Naši kandidáti

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.
kandidátka na starostku Rusoviec
Zajtrajšok tvoríme dnes Som Rusovčankou už 15 rokov. Žijem tu s manželom Michalom a našimi dvoma deťmi. Po štyroch rokoch práce v poslaneckom zbore som opäť rozhodnutá ponúknuť vám svoje pracovné skúsenosti aj osobnostné kvality.
Ing. arch. Roman Porubec
Ing. arch. Roman Porubec
Architekt
Dobrá vôľa vedie k spokojnosti Som rodený Bratislavčan a niekoľkoročný Rusovčan. Mám 41 rokov, v Rusovciach žijem spolu s manželkou a dvomi synmi. Ako dlhoročný architekt a projektant a mladý Rusovčan som sa rozhodol kandidovať
Daniel Šarišský, BSBA
Daniel Šarišský, BSBA
Konzultant
Dobrá dedina je ako dobrá rodina A v dobrej dedine si ľudia pomáhajú, stretávajú a zabávajú sa spolu. Dobrá dedina sa o svojich občanov stará, záleží jej na ich názore a napĺňa ich potreby. Som
Mgr. Katarína Zjavková
Mgr. Katarína Zjavková
Sociálna pedagogička
Domov nemusíme hľadať, môžeme ho vytvárať Som Bratislavčanka a už niekoľko rokov spolu so svojím mužom a 3 deťmi žijem v Rusovciach. Kandidujem za iniciatívu PRE RUSOVCE, pretože mi nikdy nebolo ľahostajné miesto, kde žijem a
Mgr. Barbora Dubovská
Mgr. Barbora Dubovská
Špecialistka pre rozvoj a vzdelávanie
Kultúra rastie na pôde tradícií Som rodená Rusovčanka. Mám 38 rokov. Moje deti rastú na pôde Rusoviec a som veľmi rada, že im majú čo ponúknuť. Citlivé napredovanie tvorí priestor pre príjemné zážitky, ktoré je možné
Mgr. Vladimír Mokráň
Mgr. Vladimír Mokráň
IT špecialista
Dobrý hospodár stromy sadí, nerúbe ich Keď som sa pred 30 rokmi stal Rusovčanom, bol som mladý a plný ideálov. Tie sa dlhé roky snažím naplniť ochranou prírody, brigádami, vedením občianskej participácie aj lokálnou nezávislou
Ing. Róbert Kalmár
Ing. Róbert Kalmár
Ekonóm
  Len spoluprácou všetkých slušných ľudí sa dostaneme ďalej Som rodený Rusovčan. Mám 38 rokov. Pracovne sa venujem ekonomickému a daňovému poradenstvu. V miestnej samospráve pôsobím už dlhšie, aj napriek tomu si odmietam zvyknúť na