Participatívny rozpočet

Poslanci MČ v decembri 2016 schválilo zmenu rozpočtu, ktorá spočíva v presune finančných prostriedkov na tzv. participatívny rozpočet. S týmto návrhom prišli vládni poslanci, má ísť o 2 700 €, čo tvoria odmeny, ktorých sa poslanci vzdali. Túto myšlienku v minulosti opakovane presadzovali aj naši poslanci, vtedy bez podpory zo strany vládnych poslancov. Sme radi, že dnes sa myšlienka ujala.

Keďže zapojenie občanov do rozhodovania je problematika vcelku komplexná a môže mať mnoho podôb, pripravili sme ústretový návrh na mechanizmus rozhodovania a zapojenia občanov, ktorý sme predložili na januárové zastupiteľstvo. Prijatý zatiaľ nebol, bude sa o ňom ešte rokovať.

Dokumenty: