Čo nové s kostolom sv. Víta?

Čo nové s kostolom sv. Víta?

Najnovšie informácie o rekonštrukcii kostola sv. Víta vám v tomto vydaní novín sprostredkujeme prostredníctvom krátkeho rozhovoru s rusovským pánom farárom Júliusom Mariánom Prachárom.

V uplynulých dňoch ste predstavili verejnosti v priestoroch Pastoračného centra projektový zámer obnovy a využitia kultúrnej pamiatky kostola sv. Víta a Modesta. Môžte túto aktivitu priblížiť aj ostatným Rusovčanom?

Kostolík sv.Víta je najstarším sakrálnym objektom v našej obci a aj najstaršou našou kultúrnou pamiatkou. Dva dôvody sa o kostolík postarať. Naša predstava je spraviť z neho miesto, kde sa navráti život. Nechceme z objektu spraviť len kamennú historickú pamiatku, ale ani sakrálny objekt pre bohoslužobné účely. Mal by to byť priestor, kde sa budete môcť stretnúť s umením. Malo by to byť tiež miesto, kde sa návštevník stretne s témou Boha. Evokovať ju bude najmä samotný objekt, jeho patrón, história a živá farnosť v Rusovciach.

Kto sa bude podieľať finančne aj odborne na rekonštrukčných prácach?

Rekonštrukciu bude financovať farnosť. A o zariadenie interiéru by sa mala postarať firma, ktorá bude objekt prevádzkovať. Spolupráca s ňou je zatiaľ v štádiu jednania.

Po dohode s Krajským pamiatkovým úradom budú práce vykonávané pod dohľadom kvalifikovaných reštaurátorov.

V akom časovom horizonte vidíte sprevádzkovanie kostola?

Ak sa nám podarí ešte do konca roka vybaviť potrebné povolenia štátnych úradov, mohli by sme do leta 2017 byť s rekonštrukciou hotoví.

Akú predstavu má teda farské spoločenstvo o spolupráci s budúcim nájomcom objektu?

Náš obchodný partner bude v interiéri, a v letných mesiacoch aj v atraktívnom prostredí parku za kostolíkom, ponúkať svoje bylinné špeciality a aj niečo iné na osvieženie. Zároveň bude ponúkať produkty vyrobené podľa receptúr z našej farnosti. Kostolík by mal tiež slúžiť pre rôzne kultúrne podujatia farnosti, obchodného partnera a už spomenuté výstavy a koncerty.

V minulosti sa o úpravu okolia a čistenie vnútra kostola starali dobrovoľníci. Ich predstava o jeho obnove sa však nie úplne stotožnila s predstavami farnosti. Kostol sv. Víta je významnou dominantou našej obce a na jeho rekonštrukciu by mali byť kladené prísne požiadavky. Keďže sa jedná o miesto s veľkou historickou i duchovnou silou, mala by jeho obnova preniesť tento pocit aj na jeho budúcich návštevníkov. Veríme, že sa to farnosti podarí pretaviť do takejto podoby a že spolupráca s komerčným nájomcom sa neukáže ako krok vedľa.

Lucia Tuleková-Henčelová