Detské ihriská v Rusovciach

Detské ihriská v Rusovciach

Keď sme sa prisťahovali do Rusoviec, jednou z prvých vecí, ktoré som zisťovala, boli  ihriská v Rusovciach. Po prvé, mala som dve malé deti. Po druhé, nie je nič ľahšie ako spoznať nových susedov cez deti na ihrisku. Vtedy mali moje deti 4 a 1,5 roka, a tak sme najčastejšie chodili na ihrisko pri pošte, až kým som nezablúdila na farské ihrisko. V tom čase ihrisko pri futbalovom ihrisku nebolo pre moje deti zaujímavé. Medzitým deti vyrástli a nám pribudol ďalší člen a úprimne ma mrzí, že čo sa ihrísk týka, síce jedno pribudlo ale…

 

Aké ihriská máme v Rusovciach? Vzhľadom k počtu obyvateľov, by bolo potrebné sieť ihrísk zahustiť. Rovnako aj vybavenosť ihrísk by zniesla vylepšenia. Prvé ihrisko, kam som s deťmi chodila, je pri pošte. Pozitívne je, že na ihrisku sú stromy, ktoré v lete robia tieň a pobyt tam znesiteľnejším. Na druhej strane, na jeseň musia rodičia sledovať, či dieťaťu na hlave nepristane gaštan :-(.

 

Ihrisko je svojimi komponentmi zaujímavé pre deti tak do 4, maximálne 5 rokov. Minulý rok na ihrisku pribudla šmykľavka, ale nie úplne zodpovedá vekovému priemeru detí, ktoré sa tam hrávajú. Nepochybujem, že šmykľavka spĺňa bezpečnostné normy, ale pre deti vo veku do 4 rokov je našľapovanie nebezpečné. Môžu sa zachytiť iba schodíkov, nie je tam žiadne zábradlie, otvory medzi „schodíkmi“ sú pomerne široké, šmykľavka nie je dostatočne zakopaná v zemi a tak deti majú problém s prvým schodíkom. A tiež dosadisko, ktoré je veľmi vysoko, nie je najideálnejšie.

 

Ihrisko pri futbalovom ihrisku

Druhé obecné ihrisko je pri futbalovom ihrisku, hneď pri ceste. Je to ihrisko pre väčšie deti, asi skôr pre mládež a má skôr crossfitový charakter. Opäť je výhodou, že sú tam stromy, ktoré robia prirodzený tieň. Toto ihrisko využívame, keď ideme pozrieť futbal, ale väčšinou tam nevidím žiadne deti ani mládež.

 

 

Ihrisko Tehelný hon

Novotvorené ihrisko v novej časti Rusoviec – Tehelný hon postavil po dohode s mč Rusovce developer, ale ešte nie je odovzdané obci. Obyvatelia tejto časti nám povedali, že komunikujú o nedostatkoch s obecným úradom, ktorý vykonal nápravu niektorých pripomienok a ďalšie prisľúbil zrealizovať. Na zveľadenie ihriska bol podaný aj občiansky projekt na získanie prostriedkov z participatívneho rozpočtu s názvom Ovocné ihrisko. Kvôli nedoriešenej situácii s odovzdaním ihriska do rúk obce ale projekt nebol podporený.

 

Farské ihrisko

Úprimne musím napísať, že nebyť súkromných ihrísk – farské ihrisko a ihrisko pri SĽUKu – asi by som s deťmi trávila čas iba na záhrade. Pri oboch týchto ihriskách musím vyzdvihnúť fakt, že sa tam prehrajú deti rôznych vekových kategórií, čo je pre viacdetné rodiny s rôznym vekom detí veľké plus.

Ihrisko SĽUK

Ihrisko pri SĽUKu má prirodzený tieň a rôzne atraktívne prvky pre veľkých aj malých – lezecká stena, lanová dráha, kolotoč. Chcelo by to ešte doladiť povrch ihriska, aby nebol taký prašný a tvrdý, pridať jednu dve lavičky a nebude mu čo vytknúť. Farské ihrisko je ohradené a nie všetci Rusovčania ho poznajú. Nemá síce prirodzený tieň, ale oceňujem tienidlo nad pieskoviskom a prvky, ktoré nemajú iné ihriská ako je tunel, voľná trávnatá plocha na loptové hry (je tam možnosť natiahnuť volejbalovú sieť alebo použiť futbalové bránky), či lanovka pre deti.

 

Ihrisko pri Ponteo

Zopár krát sme boli aj na ihrisku pri Ponteo, ktoré je súčasťou reštaurácie. Ihrisko je otvorené pre kohokoľvek, nielen návštevníkov reštaurácie – aj keď sedieť na kávičke a mať deti pod kontrolou je pridaná hodnota tohto ihriska. Trampolína je lákadlo pre všetky deti. Hojdačky, pieskovisko aj šmykľavky ponúkajú vyžitie deťom všetkých vekových kategórií.

 

Keďže moje deti navštevujú MŠ a ZŠ v Rusovciach, pri odchode sa občas zastavíme aj na ihrisku v areáli materskej školy, aby sa chlapci ešte pohrali. Preto som sa zaujímala, ako je to s využívaním ihrísk v areáli škôlky a školy. Dozvedela som sa, že ihriská a areál v ZŠ a MŠ nie sú prístupné verejnosti. Avšak oplotené ihrisko pri ZŠ je možné si rezervovať a užívať v dohodnutom čase podľa prevádzkového poriadku za príslušný poplatok.

 

Myslím, že s nárastom počtu obyvateľov, ktorí majú deti, by sa malo počítať aj s vyhradením väčšieho podielu plôch slúžiacich pre deti a rodiny s deťmi.  Detské ihriská sú dôležité nielen preto, že vytvárajú dobrú atmosféru v dedine, ale aj preto, že umožňujú jednoduché zoznámenie sa s prostredím, stretávanie sa obyvateľov alebo vymieňanie si skúseností. Priala by som si, aby sa ihriská v Rusovciach stali miestom, ktoré budú vyhľadávať nielen miestni, ale aj rodiny, ktoré sem prídu na výlet.

 

Katarína Zjavková

Katarína Zjavková