DISKUSIE PRE RUSOVCE - Podunajsko

DISKUSIE PRE RUSOVCE - Podunajsko

Druhé diskusné stretnutie z cyklu Diskusné večery pre Rusovce sa nieslo v znamení plánovaného Národného parku Podunajsko, na hranici ktorého by sa nachádzali aj Rusovce. Čo sme na ňom sa dozvedeli?

Diskutovali s nami podpredseda bratislavskej župy p. Martin Berta a Andrej Somora zo štátnej ochrany prírody. Beseda boli oživená aj krásnou ukážkou z nového filmu Braňa Molnára “Žijem Dunajom”.

Hlavné myšlienky a informácie zo stretnutia:
● Naša časť Dunaja sa nachádza medzi Rakúskom a Maďarskom, kde národné parky už sú. U nás je zatiaľ iba viacero území s rôznymi stupňami ochrany a rôznymi správcami.
● Myšlienka národného parku nie je nová, ochranárske združenia ju presadzujú už od roku 1972.
Čo by priniesol národný park prírode? Celé územie by malo jednu spoločnú správu. Tam, kde je druhý stupeň ochrany prírody, by sa zvýšil na tretí. Zvýšila by sa ochrana podzemných vôd a zamedzilo by sa holorubnej ťažbe dreva.
Čo by sa zmenilo pre Rusovčanov? Prístup do prírody a k jazerám by ostal zachovaný, zákaz vjazdu motorových vozidiel by ostal samozrejme tiež.
Rybári a poľovníci by nemali mať nové obmedzenia, okrem možnosti prísť autom až k posedom. Na to budú potrebovať špeciálne povolenie.
Národný park má veľký potenciál na turistiku aj vzdelávanie. Mohli by sa tu organizovať vychádzky pre deti a žiakov, vybudovať prírodné atrakcie, ako chodník v korunách stromov, či pozorovateľne divokých zvierat alebo vtákov.
● Zaujímavým aspektom je blízkosť mesta. Na jednej strane sa zdá byť nepatričné, aby bol národný park na území mesta, na druhej strane práve blízkosť relatívne neporušenej prírody prináša obrovský benefit aj pre mesto. Príroda nie je náš nepriateľ, ale spojenec, ktorý nám pomáha.
Je národný park dostatočnou ochranou pred developermi? Bohužiaľ, nie. Nízke Tatry sú smutným príkladom, že za ochranu treba neustále bojovať aj v národných parkoch. Aktívni občania a verejná mienka sú pre tento boj kľúčové.
● Iniciatívu vyvíja VÚC, ale samotné vyhlásenie národného parku je v kompetencii Ministerstva životného prostredia. Preto ide o proces, ktorý môže trvať ešte niekoľko rokov.

 

Avatar

Palo Mokráň