Dočkáme sa rekonštrukcie kaštieľa?

V máji sme zorganizovali diskusný večer na tému rusovského kaštieľa. O plánoch na jeho obnovu nám prišiel porozprávať generálny riaditeľ ekonomickej a technickej správy ÚV SR p. Norbert Part. Čo sme sa o blízkej budúcnosti chátrajúceho kaštieľa dozvedeli?

Úrad vlády v nedávnej minulosti vysúťažil dodávateľa projektu a v budúcom roku pristúpi k druhému kroku – súťaži na dodávateľa samotnej rekonštrukcie. Predpokladá sa, že z rozpočtu na to vyčlení okolo 70 miliónov Eur.

 

A ako by kaštieľ a park mali vyzerať?

Vychádzať sa bude zo stavu v roku 1912 na základe dobových fotografií a iných dostupných prameňov. Nakoľko interiér kaštieľa je momentálne vo viac ako dezolátnom stave, jeho úprava a doplnenie mobiliáru bude v rukách reštaurátorov.
V parku sa dočkáme obnovenia Japonskej záhrady, zrekonštruované budú aj objekty v parku – vodná veža a čeľadník. Ten by mal slúžiť predovšetkým verejnosti. Rekonštrukcia čeľadníka bude spolufinancovaná z Nórskych fondov, ktoré vyslovene požadujú komunitné zameranie objektu. V jeho priestoroch by mala byť galéria a múzeum dejín Rusoviec, sobášna sieň pre potreby obce, reštaurácia s vinárňou, ubytovacie priestory pre potreby vlády a značnú časť objektu zaberie aj komunitné centrum. Do pivničných priestorov sa presťahuje archív Úradu vlády.

 

A ako dlho by rekonštrukcia mala trvať?

Podľa súčasných plánov asi 4 roky. Počas celej doby bude pravdepodobne uzavretý aj celý park, aj keď sa stále vedú rokovania, ako ho aspoň čiastočne sprístupniť skôr.
Samotný zrekonštruovaný kaštieľ bude slúžiť potrebám štátnych inštitúcií a jeho
priestory budú môcť návštevníci pravdepodobne vidieť iba počas výnimočných
organizovaných prehliadok. Obohnaný bude preskleným plotom, takže o krásne pohľady neprídeme. Uvažuje sa aj o sprístupnení kaplnky, ktorá by po dohode
s katolíckou cirkvou mohla slúžiť na verejné obradné účely.

Základné fakty
● Rekonštrukcia sa spustí po výbere dodávateľa stavby
● Financovaná bude z rozpočtu (cca 70 mil. €) a z Nórskych fondov
● Areál parku bude počas rekonštrukcie pravdepodobne zavretý 4 roky
● Po rekonštrukcii bude kaštieľ slúžiť štátu, park občanom, čeľadník obci a združeniam

 

Lucia Tuleková-Henčelová