Gaštany - rusovský Genius loci

Gaštany - rusovský Genius loci

Na jeseň minulého roku na ulici Pri gaštanovej aleji pribudlo niekoľko pekných mladých gaštanov. Patrí za to vďaka tým, čo ich vysadili i tým, ktorí sa o to zaslúžili svojou vôľou prameniacou z úcty a vďačnosti k prírode.

Gaštany dotvárajú dobovú atmosféru Rusoviec podobne ako Gerulata či Rusovský kaštieľ. Bohužiaľ, v dôsledku ľudského (ne)konania i ignorácie sú v podobne úbohom stave. Ich krásne košaté koruny už nie sú ochranou pred horúcim letným slniečkom, ich listy nie sú filtrom prachu a iných nečistôt, stali sa pre nás dokonca nebezpečné. Ich korene niekoľkokrát poobtínali pri kopaní vedení, paradoxne stáli v ceste investorom štvrte s názvom Gaštanová alej, neodolali škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému. Ich zlý stav bol pred niekoľkými rokmi podnetom pre ich hromadný výrub, na ktorý “našťastie” v rozpočte MČ vždy chýbali peniaze a návrh občanov na novú výsadbu v rámci participatívneho rozpočtu magistrátu mesto zrejme nezaujal.

V roku 2011 na podnet OZ Natura vznikla pracovná skupina  zložená z občanov – zástupcov obyvateľov, poslancov a odborníkov, ktorá prostredníctvom diskusie v samotnej skupine i na verejnom zhromaždení občanov vypracovala dokument, obsahom ktorého bolo odborné posúdenie zdravotného stavu stromov, vízia, ako by aleja mala v budúcnosti vyzerať a odporúčania, ako k tomuto budúcemu stavu dospieť postupným výrubom starých a výsadbou nového typu gaštanov s ružovým kvetom lepšie odolávajúcim ploskáčikovi. Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadaní v marci 2012 jednomyseľne túto Štúdiu o Gaštanovej aleji v Rusovciach schválilo a zaviazalo mestskú časť postupovať podľa nej pri budúcej obnove aleje.

Či bola po rokoch impulzom k nedávnej jesennej výsadbe povinnosť náhradnej výsadby alebo aktivita samotnej mestskej časti, nie je podstatné. Dôležité je, že aleja dostala šancu na prežitie. Pevne veríme, že zakvitnuté koruny rusovských gaštanov nielen z gaštanovej aleje budú v dohľadnej budúcnosti svojou krásou a funkčnosťou tešiť ešte mnohé generácie domácich i návštevníkov Rusoviec.

Katka Winter

Katka Winter