Home

Pre Rusovce

Kandidátka na starostku Rusoviec

Tradičné Rusovce s modernými službami

Tradičné Rusovce

Tradičné Rusovce - to je vidiecky charakter obce, silná komunita, porozumenie, príjemné bývanie, kvalitný verejný priestor, veľa zelene, udržiavanie a podpora tradícií.

Rusovce s modernými službami

Moderné Rusovce - to sú predovšetkým kvalitné a dostupné služby, fungujúci komunitný život, efektívna a bezpečná doprava, ale aj otvorená samospráva.

Naši kandidáti

Zoznámte sa s nami a s našimi vízami, cieľmi a snahou zlepšiť naše okolie.

Kto sme

Sme obyčajní Rusovčania, ktorým záleží na budúcnosti našej mestskej časti a ktorí sa rozhodli niečo pre svoje okolie a pre Rusovce aj urobiť.

Máme za sebou mnohé aktivity: dobrovoľnícke zveľaďovanie kostola sv. Víta, brigády v parku, opravy lavičiek, verejné participácie, organizovanie diskusných večerov, ochranu lesov pred výrubmi, vydávanie nezávislého časopisu, odborné pripomienkovanie dôležitých materiálov…

Dobrovoľnícky sa dá urobiť veľa, ale v istom momente človek zistí, že niektoré veci sa dajú zmeniť iba z volenej funkcie. Jednoducho povedané, zbierať papieriky, kým obďaleč motorová píla krája les, prestáva dávať zmysel. 

Kandidatúra v komunálnych voľbách je pre nás pozvánkou na ďalšiu prácu, ale najmä možnosťou, ako posunúť Rusovce niekam ďalej, ako presadiť našu víziu Rusoviec – dediny, ktorá by si mala zachovať svoj vidiecky charakter, ale zároveň ponúkať služby hodné hlavného mesta.