Každý obyvateľ Rusoviec je dôležitý

Každý obyvateľ Rusoviec je dôležitý

Z podielových daní prichádzajú do mestskej časti financie. Ich výška závisí od počtu obyvateľov s trvalým pobytom v Rusovciach. Preto je potrebné, aby sme všetci, čo tu žijeme, mali aj správne trvalý pobyt.
Ako sme sľúbili v minulom čísle, dnes pokračujeme v téme trvalých pobytov. Najskôr sa chcem poďakovať všetkým, ktorí v ankete vyjadrili svoj názor. Ako najvýraznejší dôvod neriešenia zmeny trvalého pobytu ste uviedli časovú a byrokratickú náročnosť zmeny adresy vo všetkých dotknutých inštitúciách. K tejto téme mi raz priateľ povedal, že by uvítal, keby na základe údajov, ktoré si o nás všetci zbierajú, dostal jedného dňa napríklad mail s nasledujúcou ponukou:
„Na základe dostupných údajov prišlo pravdepodobne k zmene Vašej adresy trvalého pobytu. Pokiaľ je to tak a chcete zmeniť adresu trvalého pobytu, kliknite na tlačidlo Súhlasím a všetky potrebné zmeny budú automaticky vykonané.”
Sci-fi alebo budúcnosť na Slovensku? Ako optimista verím, že to bude druhá možnosť. Aká je realita v súčasnosti?
Pozitívnym prínosom elektronizácie verejnej správy je to, že už dnes existujú úkony, ktoré je možné robiť elektronicky bez nutnosti chodiť po úradoch. Dá sa to vykonať napríklad aj pre prihlásenie na trvalý pobyt, ale len v prípadoch, keď občan koná sám za seba a je vlastníkom alebo spoluvlastníkom predmetnej nehnuteľnosti. V každom prípade po zmene adresy trvalého pobytu je potrebné požiadať o nový občiansky preukaz. A následne je potrebné zmeniť adresu u všetkých dotknutých organizácií.
Čo sa týka zmeny adresy u komerčných firiem (plynárne, elektrárne, poisťovne, banky a pod.), tak mnohé už dnes umožňujú zmenu bez osobnej návštevy (mailom, chatom a pod.).
Dobrá správa je, že adresa trvalého pobytu je referenčným údajom v registri fyzických osôb, ktorý bol vyhlásený 6.12.2016 za tzv. referenčný register. To znamená, že všetky orgány verejnej moci sú podľa zákona č. 305/2013 povinné si tento údaj získať elektronicky bez požiadavky na osobné predloženie dokladov. Jednoducho – údaj, ktorým štát disponuje, si nemá pýtať opätovne od občana. Do reality sa to bude dostávať určite ešte nejaký čas a takto ideálne to dnes nefunguje, ale z môjho pracovného okolia reálne vnímam snahu o čo najrýchlejšie dosiahnutie tohto stavu s cieľom zjednodušenia riešenia našich životných situácií. Potom už nebude potrebné riešiť žiadne návštevy v sociálnej poisťovni, na dopravnom inšpektoráte, v katastri a pod.
Je možné dosiahnuť cieľový stav, kedy by sme mali všetci údaje o trvalom pobyte skutočne podľa toho, kde žijeme? Každá ľudská aktivita vyžaduje nejakú motiváciu, pre ktorú sme ochotní niečo urobiť. Niekto chce mať jednoducho veci v poriadku. Na iného možno zapôsobí dôvod, aby sme mali viac peňazí v obci na jej rozvoj, nakoľko každý obyvateľ s trvalým pobytom v Rusovciach prinesie nejaké to euro z podielových daní. Niekto bude počúvať na možnosť svojim hlasom pri voľbách ovplyvniť zloženie miestneho zastupiteľstva. A na tých nerozhodných musíme pripraviť nejaké lákadlo, ktoré ich zaujme. Doprava zadarmo v rámci našej obce to asi nebude, ale samospráva by mala hľadať nejaké možnosti riešenia. Na mail s jedným klikom, ktorý to vyrieši, si budeme musieť ešte bohužiaľ nejakú dobu počkať. Kým to nastane, prosím Vás, nájdime si motiváciu a buďme všetci skutočnými obyvateľmi Rusoviec.

 

Čo môže urobiť samospráva:

 • informovať o dôležitosti prepísania trvalého pobytu
 • informovať o potrebných náležitostiach a možnostiach: inštitúcie, lehoty, osobný vs. elektronický kontakt
 • ponúknuť pomoc pri vybavovaní všade tam, kde to je možné (asistencia, sprostredkovanie kontaktu, formuláre)
 • motivovať: symbolická plaketa, poukaz na využitie služieb na území Rusoviec… kreativite sa medze nekladú
 • aktívne osloviť občanov po ukončení kolaudácie

Čo je ešte potrebné po zmene trvalého pobytu:

 • podať žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu na polícii do 30 dní od zmeny adresy
 • prehlásenie vozidla v evidencii
 • zdravotná poisťovňa do 8 dní
 • sociálna poisťovňa (v prípade zamestnanca zamestnávateľ)
 • katastrálne úrady
 • banky
 • poisťovne
 • podnikatelia na obchodnom registri, odbore živnostenského podnikania
 • mobilní operátori
 • pripojenie internetu
 • lekári
 • elektrárne
 • plynárne
 • vodárne

 

Karol Michaliak