Kukulienka bude mať nové priestory

Kukulienka bude mať nové priestory

Jedna vec sa mi páčila, keď som žila v zahraničí – ako ľudia dokázali prepájať jednotlivé komunity vo svojom okolí a v prípade potreby čerpať zo zdrojov prostredia, v ktorom žili. 

Mnohí iste poznáte materské centrum Kukulienka. Niektorí ste tam chodili s deťmi, iní tam chodíte na vianočné fotenie, ďalší ste tam boli cvičiť, či tancovať. A mnohí možno ani neviete, že dvere vedľa bankomatu v budove pošty sú práve dvere do Kukulienky. Kukulienka momentálne sídli v nevyhovujúcich priestoroch bývalej sobášnej miestnosti s kopou starých fotografií na stenách, toaletami v havarijnom stave a obrovským nevyužiteľným stolom. Mamičky sa priestor snažili zútulniť, ale povedzme si narovinu, že to v takýchto priestoroch nie je úplne možné :(. Preto mestská časť  hľadala priestor, ktorý bude viac vyhovovať ich potrebám a aktivitám. 

Kukulienka sa bude v roku 2021 sťahovať do priestorov Humanitného centra Kresťanskej ligy pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku na Kovácsovej 85. V tomto domčeku sa pod jednou strechou stretnú obyvatelia chráneného bývania, naši dôchodcovia a materské centrum Kukulienka. Pre Kukulienku boli vyčlenené 2 miestnosti, ktoré prešli záverom tohto roka malou rekonštrukciou z dotácie poskytnutej Nadáciou mesta Bratislavy (projekt pomohla napísať mestská časť) a za pomoci Ruseka. Taktiež bude mať Kukulienka k dispozícii priľahlý dvor. 

Pevne verím, že presťahovaním Kukulienky vzniknú aj mnohé nové nápady, ako sa navzájom prepojiť, pomáhať si a vzájomne sa obohatiť. Vzniká skvelý priestor pre nové myšlienky a projekty, pre upevňovanie vzájomnej súdržnosti a tolerancie, rozvoj medzigeneračného dialógu, ako aj vzájomnú pomoc. Prajem všetkým užívateľom tohto “domčeka”, aby sa im spoločne dobre nažívalo a boli si navzájom prínosom :).