O špakoch a ľuďoch 2

O špakoch a ľuďoch 2

Pri pravidelnom zbieraní odpadkov sa veľa naučíte. Zbieram odpadky už druhý rok a za ten čas som sa veľa naučil o vzťahu ľudí k svojmu životnému prostrediu, svojim susedom a samým sebe.

Ako prvé si uvedomíte, že akonáhle je odpad na zemi, na zemi aj ostáva – navždy. Maximálne sa „presunie“ na iné miesto, napríklad do vašich záhrad. Ak ho nikto nezdvihne, postupne sa k nemu pridáva ďalší a nastáva zamorenie Rusoviec odpadom.  

Ako druhé si všimnete rozsah špiny ležiaci pod našimi oknami. Suverénne najviac odpadu vzniká z cigariet, či už sú to ohorky, krabičky alebo plastové obaly z nich. Ohorky, tzv. špaky sú malé a málo viditeľné, ale sú takmer všade. V tráve na lúkach, v lesoparku, v predzáhradkách našich domov, na detských ihriskách a oddychujeme a kúpeme sa pri jazerách medzi ohorkami. Napríklad len na Colníckej ulici (Hájová – Balkánska) nájdem po dvoch – troch dňoch niekoľko desiatok až stoviek odpadu spojeného s fajčením. To je približne tretina mikroténového sáčku. Kovácsova ulica (MÚ – Balkánska) je na tom ešte horšie, pretože je to prejazdná ulica a nachádza sa tam aj často navštevovaná obchodná prevádzka.

Ako tretie si všimnete, že väčšina ľudí si dáva pozor na odpad a nevytvára ho. Radi žijú v čistom prostredí a oceňujú snahu o vyčistenie ulíc. Avšak na každej ulici je niekoľko domov, ktoré pravidelne vytvárajú odpad. Na spomínanej Colníckej ulici sú to dva domy a dve – tri autá, pred ktorými vždy nájdem cigaretové ohorky. Na Kovácsovej sú to tri domy. Je zarážajúce, ako pár ľudí vníma rozdiel medzi svojim a verejným majetkom. Pokojne odhodia cigaretový ohorok na cestu pred svojimi domami, avšak, o pár centimetrov ďalej sú ich predzáhradky úhľadne upravené. Ako keby špina na ceste pred ich oknami bola iná špina, ako v ich záhrade.

Myslím, že časť z tých, ktorí ešte stále hádžu akýkoľvek odpad na zem, to robí zo zvyku. V minulosti jednoducho videli, že sa hádzali ohorky z cigariet na zem a robia to isté. Preto je dôležité, aby spoločnosť vytvárala tlak na znečisťovateľov, aby zmenili svoje správanie v prospech nás všetkých.