O špakoch a ľuďoch

Pôvod odpadu môže byť rôzny. Od nechceného, vytvoreného nedopatrením alebo z nedbalosti, ako napríklad papierová taška odfúknutá vetrom, až po zámerný, ako napríklad odhodenie špaku z cigarety.

Občasné brigády vyčistia skôr väčšie a viditeľnejšie odpadky. Cigaretové špaky sú malé, je potrebné vyvinúť relatívne veľkú námahu ich zdvihnúť a väčšine ľudí to môže byť z hygienických dôvodov nepríjemné. Špaky sa zbierajú ťažko a dlho sa rozkladajú. To z nich robí najrozšírenejší odpad v našich uliciach a parkoch. Ich výskyt je alarmujúci. Zamorené nie sú len často navštevované verejné priestranstvá ako okolie pošty, parčík pred kostolom alebo priestory pri pohostinstvách, ale aj detské ihriská a priestory školy a škôlky. Len pred vchodom do školskej telocvične ich bolo viac ako 200. Na autobusových zastávkach sú ich tisíce. Ak si radi chodíte oddýchnuť k jazerám na vašu obľúbenú „pláž“, určite sú vo vašom blízkom okolí tisíce špakov.

Odhodené špaky sú nebezpečné pre nás všetkých. Postupne uvoľňujú karcinogénne toxíny do pôdy a vody, kde ostávajú viac ako 15 rokov. Takto spomaľujú rast rastlín, znižujú výskyt včiel a iných opeľovačov a znečisťujú vodu. Jeden cigaretový špak v litri vody dokáže efektívne otráviť všetky živé organizmy naokolo.

Strašné… a čo s tým?

Nemôžeme sa spoliehať na to, že ich vyzbiera Ruseko, Technické služby alebo niektorá iná organizácia, pretože na to nemajú čas a ani ľudské kapacity. Nepomôže nič iné, iba ich pravidelné zbieranie nami všetkými. Základom úspechu je palica na zbieranie odpadkov, s ktorou sa nemusíte skláňať a ani dotýkať odpadu. Do 3 Euro ju viete kúpiť v ŠEVTe. Ak ju máte, môžeme spoločne začať s postupným „odšpakovaním“ Rusoviec.

Nenechajte sa odradiť množstvom špakov, nemusíte vyzbierať hneď všetky. Skôr ako dokonalá čistota je dôležitá pravidelnosť. Malé odpadky zbierajte vo vychádzkovom tempe a ak vám niečo ujde, nevadí. Počká vás to tam, keď pôjdete späť alebo zasa raz okolo. Po pár prechádzkach je rozdiel viditeľný. Špakov na našich uliciach bude viditeľne menej a rýchlo sa naučíte, kde sú problematické miesta, ktoré dokážete rýchlo vyčistiť.

A oplatí sa to?

Tehelný hon, časť Colníckej ulice, ktorá sa napája na Hájovú, Irkutská ulica, od Pizzária až po park, sú ulice, na ktorých veľa špakov nenájdete, maximálne jedno až dvojdňové prírastky.

Niektorí fajčiari si všimnú vašu prácu a prestanú hádzať špaky na ulicu a pred svoje domy. A čo so zvyškom fajčiarov? Nič. Myslím, že tí, ktorí hádžu špaky na zem, to robia zo zvyku a robia to, čo sa robilo dlho pred nimi. Verím, že čistým prostredím a zvýšeným sociálnym tlakom im bude blbé znečisťovať svoje okolie a naučia sa hádzať špaky do odpadkových košov alebo si budú nosiť svoje vlastné prenosné popolníky.

A ako požiadať fajčiara o to, aby nehádzal ohorky na zem tak, aby sa necítil nahnevaný? Odpoveď nájdete na PRE RUSOVCE FB.