Odkrývame bohatú minulosť Rusoviec

Odkrývame bohatú minulosť Rusoviec

Rusovce boli vždy multi-kulti obec. Miešalo sa tu obyvateľstvo maďarskej, nemeckej, chorvátskej i židovskej národnosti. Tá mala silné zastúpenie hlavne v polovici 19. storočia. Počas medzivojnového obdobia sa ich počet v dôsledku migrácie znížil na necelých 60. Z ich prítomnosti v Rusovciach sa nezachovala synagóga ani židovský cintorín.

Areál kostola sv. Víta je mnohým Rusovčanom známy. Po jeho miestach sa kedysi prechádzali Rimania, významní ľudia Rakúsko-Uhorskej monarchie, ale hlavne miestni obyvatelia, ktorí sa hlásili k rôznym konfesiám a národnostným skupinám.
Do jeho okolia bolo v 80-tych rokoch presťahovaných cca. 80 náhrobných kameňov zo zničeného areálu židovského cintorína. Ten bol pôvodne pod areálom škôlky a starí Rusovčania spomínali, že bol osadený v nádhernej zarastenej záhrade s vysokým tehlovým múrom. Bohužiaľ, žiadne fotky cintorína ani synagógy sa nám zatiaľ nepodarilo zohnať. Ak by sa u niekoho doma takýto „poklad“ našiel, budeme viac ako vďační za jeho zapožičanie, prípadne zaslanie kópie. V súčasnosti sa z týchto náhrobkov zachovalo asi len 15 rozlámaných a 4 kusy, ktoré sú vcelku a relatívne nepoškodené.

Židovský pamätník

Už niekoľko rokov sa ako skupina aktivistov a dobrovoľníkov staráme o kostol sv. Víta a jeho okolie. V tomto roku sme sa rozhodli, že sa pokúsime zachovať pripomienku na židovskú komunitu vo forme pamätníka s využitím 4 nepoškodených náhrobkov.

K spolupráci sme si prizvali Rusovčana a známeho umelca Viktora Freša. Spoločne sa nám podarilo navrhnúť dielko, ktoré by obyvateľom i návštevníkom našej mestskej časti priblížilo aj túto časť našej histórie. Očistenie, osadenie a celková inštalácia pamätníka boli vyčíslené na sumu 3.500 eur. Pokúšame sa ju vyzbierať formou verejnej zbierky. Staňte sa súčasťou budovania pamätníka a prispejte cez portál www.starlab.sk, prípadne cez náš web.

Tohtoročné Jesenné Vítanie sme spojili s malou brigádou. Podarilo sa nám dobrovoľnícky vykopať a upraviť miesto, kde by mal stáť pomník, takže sa následne mohli zaliať základy a náhrobné kamene odviesť do ateliéru, kde sa očistili a naimpregnovali. Týmto by sme sa radi poďakovali všetkým, ktorí sa stali súčasťou príbehu obnovy náhrobných kameňov a pomohli, či už dobrovoľníckou prácou alebo finančným príspevkom s jeho realizáciou.

Historické okienko

V polovici 19. storočia tvorilo židovské obyvateľstvo takmer 1/3 obyvateľov Rusoviec (Oroszváru). Mnohí z nich mali prenajaté budovy a pozemky od vtedajších majiteľov rusovského panstva – Zichyovcov. Židovská náboženská obec v tomto čase platila zvlášť za právo čapovania vína, výsek mäsa a fungovanie synagógy (tá sa nachádzala na pozemku za dnešnou budovou podniku Yenkee Pub). Rusovce mali aj vlastného rabína. Okrem synagógy prevádzkovali aj vlastnú školu. Väčšina židovského obyvateľstva odišla ešte pred prvou svetovou vojnou za obchodom do Mosonmagyaróváru (ktoré bolo v tom čase správnym mestom pre náš región) a do Viedne, kde tvorili významný podiel robotníckej židovskej komunity.

Diskusný večer pre Rusovce

V netradičnom čase a na netradičnom mieste sa konal ďalší zo série diskusných večerov pre Rusovčanov. Tentokrát sme sa rozhodli využiť charizmatický interiér kostolíka sv. Víta a pozvať na dobrú diskusiu, teplý čaj a príjemnú spoločnosť všetkých, ktorých zaujíma židovská téma. Kultúrny večer sme oživili aj dočasne inštalovanou panelovou výstavou mapujúcou históriu Rusoviec a v závere nášho prvého nočného podujatia sa nám predstavilo aj scénicko-výtvarne bábkoherecké divadlo FÍ so svojim predstavením Bratia. A sestry?.
Bohatú históriu židovskej komunity nám predstavila odborná pracovníčka Múzea židovskej kultúry SNM Viera Kamenická. Jej rozprávanie doplnil veľký nadšenec a dobrovoľný výskumník židovských cintorínov na Slovensku Peter Werner. Svojimi zisteniami o dávnej komunite Židov z Rusoviec ich doplnil Jozef Mallinerits.
Napriek chladnému prostrediu a technickým improvizáciám nám tento priam mystický priestor aj skvelí rečníci umožnili pocítiť toho povestného génia loci.

Lucia Tuleková-Henčelová Lucia Tuleková – Henčelová