Participatívny rozpočet - palec hore aj palec dole

Filozofia participácie bola zmenená a samotné hlasovanie naznačuje skôr boj o prestíž, než snahu o pritiahnutie ľudí. Napriek tomu hodnotíme tohoročný participatívny rozpočet kladne.

Prečo ?

Nápady na aktivity, teda projekty, ktoré sa zúčastnili verejného hlasovania, boli trojakého druhu. Tri projekty podal úrad, dva združenie Rusovčan a jeden projekt bol občiansky. V hlasovaní napokon zvíťazila výrazným náskokom šmykľavka na detskom ihrisku. Gratulujeme autorom projektu aj zúčastneným občanom. Bez ohľadu na nedostatky mechanizmu, výsledok bude po zrealizovaní slúžiť všetkým a to je najdôležitejšie.

V tomto prípade patrí chvála aj vládnym poslancom, ktorí si myšlienku participatívneho rozpočtu osvojili a náš pôvodný návrh v pozmenenej podobe napokon prijali.

…a prečo  ?

Zároveň treba povedať, že podľa nášho názoru prvý ročník participatívneho rozpočtu nesplnil svoj cieľ. Nasledovné nedostatky navrhujeme v ďalších rokoch odstrániť.

  1. Zmysel participácie je v tom, aby sme pritiahli občanov k záujmu o svoje okolie. Náš pôvodný návrh predpokladal, že projekty budú realizovať občania, takže pôjde o podporu ich aktivít. Fakt, že projekty napokon realizuje úrad, úplne zmenil zamýšľanú filozofiu – namiesto „pomôžme občanom v ich aktivitách“ zostalo „rozhodnite, čo máme pre vás urobiť“. Vnímate ten rozdiel posolstva? Namiesto podpory aktívnych ľudí je výsledkom marketing.
  2. Ak sám úrad dáva podnety na občianske projekty, ktoré potom sám zrealizuje, ide tu o nepochopenie, čo je občianska aktivita. Úrad disponuje rádovo inými peniazmi na to, aby zveľaďoval obec. Ak bola za touto zmenou návrhu obava, či vôbec nejaké projekty prídu, bola zažehnaná a do ďalších ročníkov je podávanie projektov úradom nadbytočné.
  3. Hlas, podaný cez internet mal v občianskom hlasovaní len polovičnú váhu, takže predstavoval fakticky len polovicu hlasu. Rozumieme síce obave o falošné internetové hlasy, ale ide o riešenie, ktoré problém nerieši. Nami navrhovaný mechanizmus verejnej kontroly hlasovania bol nahradený čímsi, čo riešením nie je: ak by niekto chcel týmto spôsobom podvádzať, polovičná váha hlasu podaného cez internet by ho skôr motivovala k väčšiemu výkonu. Navyše, uprednostnenie osobného hlasovania na úrade v úradných hodinách znevýhodňuje pracujúcich, najmä ľudí z periférnych častí obce.
  4. Časovanie: termín podávania projektov sa nám podarilo presunúť z dovolenkového augusta na september, ale nabudúce bude určite lepšie stihnúť riešiť projekty už v zimných, prípadne jarných mesiacoch.

A na záver najdôležitejšie: participácia má zmysel ako nástroj vtiahnutia ľudí do záujmu o svoje okolie. Aby to fungovalo, musí celý proces sprevádzať úplná otvorenosť – musí byť cítiť, že myšlienka participatívneho rozpočtu je myslená úprimne. Hlasovanie, ktoré prebehlo, však naznačuje tvrdý boj o prestíž, kto vyhrá. Do ďalších ročníkov by bolo preto ideálne, ak by sa v tomto prípade aktivít zdržali tak OZ Rusovčan, ako aj my. Obe zoskupenia robia veľa iných vecí. V participatívnom rozpočte by sme mali povzbudiť skôr lokálne aktivity ľudí, ktorí ešte úplne nerezignovali a chcú niečo zlepšiť vo svojom okolí či celej obci. Zmyslom tohto nástroja by určite nemal byť politický boj.

Vlado Mokráň

 

Štatistika hlasovania: Výsledky hlasovania (rusovce.sk)

 

Vlado Mokráň