Perličky ÚPZ

Perličky ÚPZ

  • MÚ zverejnil návrh ÚP v strede júna 2015. Verejné prerokovanie bolo 14. 7. 2015. Na naštudovanie návrhu, spracovanie pripomienok a zbieranie podpisov bol jeden mesiac. Napriek tomu, že išlo o čas dovoleniek, sa pod hromadnú pripomienku podpísalo cez 200 ľudí.
  • Elektronická tabuľa MÚ neobsahovala návrh – ak by sme ho aktívne nezverejnili, bolo by možné naštudovať si ho iba na MÚ.
  • Spracovanie pripomienok trvalo asi pol roka. Ďalšie 4 mesiace trvalo, než prebehlo jediné stretnutie, týkajúce sa pripomienok – iba s poslancami MČ. Tam sa prítomní dozvedeli, že žiadne pripomienky už v tejto fáze nie je možné akceptovať.
  • Napriek tomu, že spracovateľa platí obec, pripomienky občanov zostali odignorované.
  • Predstavenie (ne)akceptovania pripomienok s občanmi či nebodaj diskusia o nich nikdy neprebehli. Občania neboli ani len vyrozumení o tom, že ich pripomienky neboli akceptované.
  • Na stretnutí spracovateľa s poslancami nastala situácia, keď spracovateľ postupne menil názor na hromadnú pripomienku, konkrétne požiadavku na oddychovú zónu v strede „sídliska rodinných domov“. Prvá verzia: taká pripomienka nebola. Keď ju R. Kalmár vyhľadal, druhá verzia bola: my sme nemohli akceptovať nič, čo nepripomienkoval Magistrát (áno, naozaj to zaznelo). Keď sa ďalej opakovane pýtal, načo potom bolo verejné pripomienkovanie, tretia verzia bola: oddychová zóna by sa medzi rodinné domy nehodila. To je aj záverečný postoj spracovateľa.

Pripomeňme, že táto hromadná pripomienka nebola jediná. Ako uvádza tabuľka na tejto stránke, ďalšie pripomienky občanov, z ktorých tiež viaceré niesli mnoho podpisov, dopadli rovnako.

Ako bola vyhodnotená hromadná pripomienka

  • Zmena výškového limitu domov: spracovateľ požiadavku neakceptoval. Starosta Dušan Antoš sa za tento bod postavil, pretože bol totožný s požiadavkou jeho poslancov a presadil ho. Za to si zaslúži pochvalu.
  • Zapracovanie verejného priestoru (centrálna oddychová zóna) v strede veľkej plochy pre rodinné domy: neakceptované. Detské ihrisko bolo miesto toho umiestnené mimo zastavané územie.
  • Rozšírenie hlavnej cesty na 4 pruhy: akceptované iba pro forma; v skutočnosti nekceptované. Predložený návrh totiž vyzerá ako 4-pruhová cesta, ale s takými technickými parametrami, že neumožňuje premávku v 4 pruhoch, dva bočné sú iba núdzové, resp. na parkovanie (obdoba Balkánskej ulice oproti parkovisku pri Jednote).
  • Nesúlad s územným plánom Bratislavy, ktorý sme našli prekrytím mapky pôvodného návrhu a mapky z Magistrátu, spracovateľ odstránil.