ROK 2016 ZA NAMI

V máji sme začali s obnovou lavičiek v parku Rusovského kaštieľa. Úplne sme obnovili 5 lavičiek, ďalšie 3 sme zrekonštruovali.

 

V máji sme vrámci dobrovoľníckej akcie Naše mesto zorganizovali brigádu na úpravu a čistenie interiéru a okolia kostolíka sv. Víta a Modesta.

 

Začiatkom augusta sme opravili dve lavičky na detskom ihrisku pri pošte.

 

Zorganizovali sme darcovskú zbierku a z vyzbieraných peňazí sme vynovili ďalších 5 lavičiek v rusovskom parku a a zrekonštruovali sme 2 lavičky. (Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore spoločnosti Baumit s.r.o)

 

Z peňazí zo zbierky sme dali vyrobiť 3 lavičky do areálu materskej školy.

 

Popri tom sme pracovali na pripomienkovaní územných plánov zóny, plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja, zúčastňovali sa zasadnutiach Miestneho zastupiteľstva a venovali sa mnohým ďalším veciam, ktoré sú spomenuté aj v tomto čísle časopisu Naše Rusovce.

 

V septembri sme zorganizovali vo farskej záhrade susedský piknik, na ktorý sme pozvali aj zástupcov mnohých národností, žijúcich v Rusovciach.

 

V decembri sme spoluorganizovali Živý Betlehem pri kostole sv. Márie Magdalény. Detskí návštevníci sa tešili najmä zo živých zvieratiek.