Rozširovanie Rusoviec v číslach

Jednou z vecí, na ktorých sa Rusovčania zhodnú, je potreba zachovania dedinského charakteru obce. Čo to presne znamená asi intuitívne vnímame: nechceme výškovú zástavbu, chceme zachovať tradície a – chceme, aby sa Rusovce príliš rýchlo nerozširovali.

Ako vyzerá realita? Výškovú zástavbu si viac-menej chránime: sídlisku, ktoré plánoval ešte Róbert Fico skôr, než sa stal premiérom, sa nám podarilo vďaka občianskemu tlaku zabrániť, v zóne Rusovce-sever sa aj dnešné vedenie obce postavilo za tvrdý výškový limit. Ako je však na tom rozširovanie obce? Pozrime sa na vec objektívne cez čísla. Tie máme zo Štatistického úradu SR a zo štúdie ÚPZ Rusovce-sever.

Graf prvý: počet obyvateľov

Ako vidno, za posledné dve dekády sa počet obyvateľov Rusoviec s trvalým pobytom viac než zdvojnásobil a ďalší nárast môžeme očakávať v schválenej zóne Rusovce-sever.

Graf druhý: porovnanie s okolitými obcami

Prvý graf je možné interpretovať zvyšovaním atraktivity prímestského bývania, ktoré vedie k zvýšenej migrácii. Porovnajme údaje Rusoviec so susednými obcami: vidíme, že tie sa rozširujú tiež, avšak nedosahujú až takú mieru rastu, ako Rusovce.

Graf tretí: trend

Zaujímavé je zobrazenie rýchlosti nárastu po dekádach. Tu vidíme, že zatiaľ čo v 80-tych rokoch Rusovce stratili cca. 300 obyvateľov a v 90-tych asi 160 pribudlo, od roku 2000 vidíme enormný nárast o vyše 900 a za ďalších 6 (!) rokov dokonca o vyše 1000 obyvateľov. Ak by trend pokračoval rovnako, tak za druhú dekádu tohto storočia by do Rusoviec pribudlo až 1800 obyvateľov, čo by znamenalo takmer strojnásobenie počtu obyvateľov behom 20 rokov. Táto prognóza je, bohužiaľ, reálna: štúdia zóny Rusovce-sever predpokladá ešte o niečo vyšší nárast.

Tento graf tiež ukazuje, že prielom v rozširovaní obce sa prekrýva s časom, kedy sa ujal funkcie dnešný starosta Dušan Antoš.

 

„Zaujímavý je fakt, že Rusovce už od roku 1836 až do roku 2004 si dlhodobo udržiavali takmer identický počet cca 2000 obyvateľov s miernymi výkyvmi okolo 200 až 340 obyvateľov v jednotlivých dekádach.“ (Zdroj: ÚPZ Rusovce-sever, textová časť, 2017)

Porovnanie

Uvedené ilustruje aj mapka, zobrazujúca rozširovanie obytnej časti Rusoviec od roku 1880 so zásadným prielomom, ktorý sa prekrýva s nástupom dnešného vedenia obce.

Záverom

Nie je treba vysoké školy na to, aby sme vedeli, že neprirodzene rýchle rozširovanie obce prináša svoju daň. Tá má podobu problémov v doprave, dostupnosti služieb, ale tiež prehlbovania priepasti medzi staro a novousadlíkmi, pretože noví občania nemajú priestor včleniť sa prirodzene do komunity. To platí zvlášť pre štvrte satelitného typu, ktoré predstavujú drvivú väčšinu nárastu obyvateľov v posledných dvoch dekádach.

Tieto čísla nemajú byť argumentom proti migrácii či nebodaj novorusovčanom. Rozširovanie obce je do istej miery pochopiteľné, pretože súvisí s tým, že Bratislava je bohatý región a noví občania sú napokon pre obec prínosom. Mali by sme však byť na pozore: ak hovoríme, že chceme zachovať tradičný ráz Rusoviec, nemali by sme pred zjavným trendom zatvárať oči. Ak bude pokračovať, budeme musieť dať za pravdu skeptikom, ktorí hovoria, že skôr či neskôr budú Rusovce vyzerať ako Rača.

Vlado Mokráň

Vlado Mokráň