Rusovské HOAXy

Rusovské HOAXy

Milí naši priaznivci. Veľmi si vážime vašu podporu a pozitívne ohlasy, ktoré nám prejavujete v súvislosti s našou kandidatúrou v jesenných voľbách.

Predvolebná kampaň naberá plné obrátky aj v našej mestskej časti. Po dlhoročných skúsenostiach s našimi volebnými protivníkmi očakávame aj tentokrát zavádzajúce a lživé informácie, ktorých jediným cieľom je spochybniť náš úspešný príbeh riadenia Rusoviec.

V pravidelných cykloch ste mohli do vašich poštových schránok dostávať časopis, ktorý uplynulé 4 roky prinášal „zaručené“ informácie o tom, kde sme pochybili, čo sme nespravili či porušili. Kým iní fabulovali, my sme čas venovali produktívnej práci v prospech zveľadenia našej obce.

Na to, aby sme sa naplno mohli sústrediť aj na slušnú predvolebnú kampaň, v ktorej odznejú odborné argumenty a kde sa o váš voličský hlas budú uchádzať kandidáti so skúsenosťami, vzdelaním či nápadmi, rozhodli sme sa vecne reagovať na tie „zaručené“ informácie, ktoré sa v Rusovciach šíria.

🗣Starostka si prenajíma obecný byt

👉„V obecnom nájomnom (nie sociálnom) byte bývam v zmysle a podľa platného VZN o nájomných bytoch s mojou rodinou už 17 rokov. Pred niekoľkými rokmi sme spolu s manželom začali stavať vlastný rodinný dom. Skolaudovaný bol minulý rok, avšak je stále neobývateľný. Už teraz sa ale celá rodina tešíme na chvíľu, kedy sa nám tam podarí presťahovať.“

🗣Starostka a jej poslanci bojkotujú voľbu kontrolóra obce

👉Voľba nového kontrolóra obce bola zrealizovaná v súlade so zákonom. Samotná voľba kontrolóra nebola úspešná keďže časť poslancov sa pri hlasovaní neprezentovala, čím došlo k neuznášaniu zastupiteľstva. Mandát súčasného kontrolóra sa tým predĺžil, z dôvodu trvania mimoriadnej situácie, do uskutočnenia novej voľby, ktorá prebehne už s novým zastupiteľstvom.

🗣„Tajná“ dohoda s developermi

👉Starostka ani vedenie mestskej časti neiniciovali žiadnu zmenu územného plánu zóny Rusovce-Sever, ktorým by sa navrhovaná výškovosť budov v tejto lokalite zvýšila o 2 nadzemné podlažia. Aktuálne sú v procese územné konania, ktoré plne rešpektujú platný územný plán.

Veríme, že vás uvedené hoaxy, ktoré sú šírené našimi protikandidátmi nevyrušili. A teraz, s čistým stolom a vysvetlením, hor sa do roboty. Je pred nami ešte kopec práce pre Rusovce 🙂.