Rusovský kaštieľ – vivat, máme nové tabule

Rusovský kaštieľ – vivat, máme nové tabule

Mnohí iste evidujete, že sme v priebehu roka spustili petíciu za záchranu Rusovského kaštieľa – nedokázali sme sa už totiž ďalej pozerať, ako naďalej chátra. V súčasnosti sme pred uzatvorením a doručením tejto petície na Úrad vlády SR, ktorý je vlastníkom kaštieľa. Petíciu sme v sťažených podmienkach v čase pandémie zbierali niekoľko mesiacov. Radi by sme Vás preto informovali, čo sa vo veci plánovanej rekonštrukcie kaštieľa v medzičase zmenilo.

Stručne povedané: nič. Každý z Vás vidí aj na prvý pohľad, že rekonštrukcia kaštieľa sa nezačala. Rovnako ani revitalizácia priľahlého parku nepokročila ani o piaď. Pribudli len nové tabule, označujúce park a kaštieľ za súkromný majetok, kde je vstup zakázaný. 

Prečo tabule a čo znamenajú?

Podľa vyjadrenia Úradu vlády SR boli tieto tabule osadené, pretože NKP Rusovce je ako majetok štátu v jeho správe a Úrad vlády je povinný upozorniť na všetky riziká, ktoré môžu vzniknúť pri svojvoľnom vstupe na pozemok. Osadené tabule sú teda len informačné, aby návštevníci vedeli, že na pozemok vstupujú na vlastnú zodpovednosť a na vlastné riziko.

Iste všetkých návštevníkov parku úprimne teší, že Úrad vlády sa tak zodpovedne stará o svoj majetok.

Proces

Okrem viditeľných vecí však na pozadí prebiehajú procesy, ktoré z povahy veci a zákonov nie je vždy možné urýchliť. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie kaštieľa, ktoré je v štádiu vyhodnocovania doplňujúcich otázok a pripomienok potenciálnych záujemcov k súťažným podmienkam. Podľa dostupných údajov bolo týchto pripomienok doručených Úradu vlády SR viac ako 300 a ich vyhodnocovanie je zdĺhavé. 

Podľa našich informácií nie je stanovený oficiálny termín na ukončenie tohto vyhodnocovania. To vnímame ako nešťastné, pretože v takomto bode sa môže proces nachádzať prakticky ľubovoľne dlho. A to možno očakávať prieťahy, ktoré vzniknú pri odvolaniach neúspešných uchádzačov. 

A čo park a čeľadník?

Ako sme sa ďalej dozvedeli, ďalší postup v revitalizácii parku nie je celkom možné uprednostniť pred rekonštrukciou kaštieľa, ktorá je zatiaľ v nedohľadne – je od nej závislý. To je dané potrebou vedenia sietí, čo sú práce, ktoré musia predchádzať revitalizácii parku. Otázka však je, či sa to týka celého parku a či by nebolo možné začať ho obnovovať tak, aby miesta, kadiaľ majú ísť vedenia, boli zatiaľ ponechané. Na toto sa budeme Úrad vlády pýtať.

Čo sa týka objektu čeľadníka, stav je tiež nezmenený. Po stanovisku pamiatkárov je bohužiaľ pôvodný projekt na rekonštrukciu nepoužiteľný. Úrad vlády musí prepracovať projekt a nájsť nový spôsob financovania, nakoľko sa predpokladá výrazné predraženie rekonštrukcie oproti pôvodnému zámeru. Ako ďaleko je v tomto procese, nateraz nie je známe.

Situácia zo začiatku roka sa teda výrazne nezmenila. O to viac je potrebné, aby Úrad vlády vypočul názor tisícok ľudí, ktorým osud Rusovského kaštieľa nie je ľahostajný. Plánujeme preto v dohľadnej dobe doručiť Úradu vlády SR našu petíciu a pripomenúť, že každým dňom dochádza často k nezvratnému znehodnoteniu tejto vzácnej kultúrnej pamiatky. Rovnako odďaľovanie rekonštrukcie kaštieľa a revitalizácie parku a záchrany priľahlého čeladníka sa výrazne predražuje a bude nás všetkých stáť oveľa viac, ako sa predpokladalo.

Na záver by som chcel poďakovať všetkým, ktorí ste podpísali petíciu na záchranu Rusovského kaštiela aj tým, ktorí nezištne pomohli pri propagácii našej petície. Zároveň by som Vás chcel ubezpečiť, že podnikneme všetky kroky, ktoré sú v našich silách, aby sme poukázali na potrebu urýchlenej rekonštrukcie Rusovského kaštieľa, aby vláda nezabúdala na túto tému a vyčlenila na ňu primerané prostriedky a aby robila všetky kroky, ktoré je možné robiť v rámci logických procesných obmedzení. O týchto krokoch Vás budeme priebežne informovať.