Daniel Šarišský, BSBA

Daniel Šarišský, BSBA

Konzultant

Dobrá dedina je ako dobrá rodina

A v dobrej dedine si ľudia pomáhajú, stretávajú a zabávajú sa spolu. Dobrá dedina sa o svojich občanov stará, záleží jej na ich názore a napĺňa ich potreby.

Som otec štyroch detí a kandidujem za iniciatívu PRE RUSOVCE, pretože chcem, aby Rusovce boli tou najlepšou rodinou pre svojich obyvateľov a využili svoj potenciál vo vzdelávaní, kultúre a športe.

Rusovce sú super a nedovoľme, aby sa stali len satelitom Bratislavy. Prežime svoj život tu a plnohodnotne.

Kvalita výučby

  • Podporím možnosti ďalšieho profesijného rozvoja pedagógov a moderné formy výučby.

Efektívnejšie riešenie kapacity školy a škôlky

  • Podporím rôznorodé spôsoby starostlivosti o predškolské deti, ako sú napr. detské skupiny alebo lesná škôlka.

Fond pre rozvoj športu

  • Pomôžem vytvoriť fond pre rozvoj športu, ktorým bude obec podporovať rôznorodé športové aktivity.

Viac ihrísk a športovísk

  • Podporím vznik ihrísk, športovísk a miest atraktívnych pre mladých.