MSc. Friedrik Heidema

MSc. Friedrik Heidema

Konzultant

Som absolventom štúdia geografie a turizmu. Vo svojej práci sa venujem poradenstvu a riadeniu rozvojových a investičných projektov v strednej Európe a na Slovensku, a to pre súkromný i verejný sektor. Rád pracujem v medzinárodnom prostredí. Som presvedčený, že Bratislava je vďaka svojej unikátnej histórii a geografickej polohe predurčená na projekty v oblasti cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce.