Mgr. Katarína Zjavková

Mgr. Katarína Zjavková

Sociálna pedagogička

Domov nemusíme hľadať, môžeme ho vytvárať

Som Bratislavčanka a už niekoľko rokov spolu so svojím mužom a 3 deťmi žijem v Rusovciach. Kandidujem za iniciatívu PRE RUSOVCE, pretože mi nikdy nebolo ľahostajné miesto, kde žijem a chcem prispieť k lepšiemu fungovaniu našej rusovskej komunity.

Celý profesijný život sa venujem sociálnej a vzdelávacej oblasti a tieto témy sú mojou prioritou aj v Rusovciach. Chcem Rusovciam pomôcť naštartovať moderné komunitné sociálne služby.  Moderná spoločnosť sa totiž hodnotí podľa toho, ako sa vie postarať o svojich najslabších. To platí aj pre Rusovce. Myslime na to vždy, keď hovoríme o budúcnosti Rusoviec.

Služby pre seniorov a znevýhodnených občanov

  • Pomôžem vypracovať plán rozvoja sociálnych služieb Rusoviec v súlade s potrebami obyvateľov.

Kvalita výučby

  • Budem presadzovať moderné formy výučby, posilnenie výučby cudzích jazykov a environmentálnej výchovy, ako aj ďalší profesijný rozvoj pedagógov.

Priestor pre zapojenie všetkých

  • Podporím aktivity, nápady a združenia, ktoré sú v prospech Rusoviec.

Kvalitné verejné priestory

  • Podporím vznik a zveľaďovanie verejných priestorov vnútri obce, aby sme sa mali kde stretávať.