PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

kandidátka na starostku Rusoviec

Zajtrajšok tvoríme dnes

Som Rusovčankou už 15 rokov. Žijem tu s manželom Michalom a našimi dvoma deťmi. Po štyroch rokoch práce v poslaneckom zbore som opäť rozhodnutá ponúknuť vám svoje
pracovné skúsenosti aj osobnostné kvality.

Kandidujem za iniciatívu PRE RUSOVCE, pretože je pre mňa dôležité udržiavať vzájomne prospešné susedské vzťahy a slušnú komunikáciu založenú na dôvere. Chcem, aby sa Rusovce posunuli vpred, aby sa stali modernou a hlavne súdržnou obcou.

Rusovce sú bohatá obec. Bohatá na históriu, prírodu aj medziľudské vzťahy. Som presvedčená, že modernizácia obce je možná, ak sa k jej riadeniu dostanú ľudia schopní rozumne uvažovať, rozumne argumentovať a rozumne spolupracovať. Rusovce sú príjemným miestom na bývanie i žitie a majú veľký potenciál vlastného rozvoja.

 

Moderné informovanie

  • Budem presadzovať úpravu úradných hodín, spustenie živého prenosu z rokovaní miestneho zastupiteľstva, nezávislé a otvorené Rusovské noviny.

 

Skutočné zapojenie občanov do rozhodovania

  • Zabezpečím, aby sa všetky významné zmeny a plány poctivo komunikovali s Rusovčanmi.

 

Transparetnosť obce

  • Presadím prijatie konkrétnych opatrení na zlepšenie otvorenosti samosprávy.

 

Cezhraničná spolupráca

  • Naštartujem partnerstvo s viacerými obcami v zahraničí.