PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

PhDr. Lucia Tuleková Henčelová, PhD.

Starostka Rusoviec

Som starostkou Rusoviec. V minulosti som pracovala na Úrade podpredsedu vlády SR pre národnostné menšiny a na Sekcii menšinových kultúr MK SR. Takmer 10 rokov som pôsobila v neziskovej organizácii Spoločnosť komunitných centier, kde som sa starala o projekty zamerané na vzdelávanie lídrov v rómskych komunitách. Starostkou mestskej časti Bratislava – Rusovce som od novembra 2018. Za štyri roky sa mi aj s mojím tímom podarila napríklad výstavba novej školy,  skateparku a autobusového otočiska či vybudovanie kamerového systému. Rusovciam sa tiež podarilo získať historický prvý zápis v zozname historického  dedičstva UNESCO. Súčasťou zoznamu sa stala rusovská Gerulata.  Do nadchádzajúceho volebného obdobia idem s plánom posilnenia externého projektového spolufinancovania, strategického urbanistického rozvoja a cezhraničnej spolupráce. Chcem robiť Rusovce stále lepšou a rozvinutejšou mestskou časťou.