Ing. Róbert Kalmár

Ing. Róbert Kalmár

Ekonóm

Ku komunálnej politike som u nás v Rusovciach sa dostal ako celkom mladý. Mal som 22 rokov a bol som na jednej strane nahnevaný a nespokojný s chodom našej mestskej časti. Na druhej strane som bol plný odhodlania a ideálov v súčasnosti po piatich volebných obdobiach viem reálne zhodnotiť, čo má zmysel a ako na to.

Pracovným zameraním som ekonóm – daňový špecialista. Pozerám sa na realitu cez čísla a peniaze, ale aj na to, čo ľudia za ne dostávajú.

Uvedomujem si našu jedinečnú polohu a históriu Rusoviec a som na to hrdý. Beriem to ako veľkú príležitosť na zdieľanie skúsenosti so susedmi, ako aj pre ďalší rozvoj nášho mesta, aby bolo najlepším miestom pre život nás všetkých. 

Mojou snahou bude skĺbiť, ktoré pre Rusovce z tohto vyplývajú, tak aby sme mohli pokračovať v prospešných projektoch pre mestskú časť so zapojením hlavne externého nenávratného financovania. Zároveň sa budem snažiť čo najviac o zachovanie a propagovanie miestnych tradícií, ktoré posilňujú miestnu identitu a súdržnosť.