Ing. arch. Roman Porubec

Ing. arch. Roman Porubec

Architekt

Som architektom a projektantom s prirodzeným záujmom o veci verejné a spoločný životný priestor. Vo svojom profesijnom aj súkromnom živote sa často stretávam s témou rozvoja obce. Ako architekt priamo zodpovedám za komplexné vnímanie naprojektovaného diela – a to v rámci urbanistických, sociálnych a ekonomických vzťahov. Túto skúsenosť chcem priniesť aj do riešenia problémov rozvoja našej mestskej časti. Chcem skĺbiť bohatú tradíciu a moderné služby, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitný život všetkých obyvateľov Rusoviec.