Ing. arch. Roman Porubec

Ing. arch. Roman Porubec

Architekt

Dobrá vôľa vedie k spokojnosti

Som rodený Bratislavčan a niekoľkoročný Rusovčan. Mám 41 rokov, v Rusovciach žijem spolu s manželkou a dvomi synmi. Ako dlhoročný architekt a projektant a mladý Rusovčan som sa rozhodol kandidovať za iniciatívu PRE RUSOVCE. V skupine ľudí, ktorí dlhoročne riešia praktické problémy Rusoviec a ich obyvateľov.
Vo svojom profesijnom aj súkromnom živote sa často stretávam s témou rozvoja obce, témou, ktorá sa dotýka každého z nás, bez ohľadu na politickú orientáciu alebo názory.

Ako architekt mám priamu zodpovednosť za komplexné vnímanie naprojektovaného diela, v celej jeho šírke pôsobenia v rámci urbanistických, sociálnych a ekonomických vzťahov. Túto moju skúsenosť rád prinesiem do riešenia problémov rozvoja našej mestskej časti tak, aby sme skĺbili bohatú tradíciu a moderné služby, ktoré sú nevyhnutné pre kvalitný život všetkých nás Rusovčanov a Rusovčaniek.

Služby pre všetkých

  • Podporím rozvoj miestnej infraštruktúry a aktivít pre obyvateľov.

Šport patrí do Rusoviec

  • Podporím rozvoj športovísk pre teenagerov a celé rodiny.

Bezpečná a plynulá doprava

  • Zasadím sa o opatrenia na zlepšenie dopravnej situácie na základe odbornej štúdie.

Rusovce priateľské k prírode

  • Budem presadzovať aktívne opatrenia ochrany prírody a propagovať prezentáciu prírodného bohatstva regiónu.