Mgr. Vladimír Mokráň

Mgr. Vladimír Mokráň

IT špecialista

Dobrý hospodár stromy sadí, nerúbe ich

Keď som sa pred 30 rokmi stal Rusovčanom, bol som mladý a plný ideálov. Tie sa dlhé roky snažím naplniť ochranou prírody, brigádami, vedením občianskej participácie aj lokálnou nezávislou žurnalistikou.

Po rokoch aktivizmu kandidujem za iniciatívu PRE RUSOVCE na miestneho poslanca, pretože aj dnes verím tým istým ideálom. Ideálom o slušnej dedine, kde platí pravda a priateľstvo.

O kultúrnej dedine, ktorá chráni svoje hodnoty.

O múdrej dedine, ktorá sa rozhoduje rozumom a ktorá myslí dopredu.

O tradičnej dedine, ktorá zachováva svoje zvyky a vidiecky charakter, ale aj modernej dedine, ktorá ponúka služby hodné hlavného mesta.

A o tolerantnej dedine, v ktorej vládne atmosféra pohody.

Ochrana lužných lesov

  • Budem presadzovať minimalizácie výrubov v lužnom lese.

Čistý les a okolie jazera

  • Pomôžem zabezpečiť pravidelné čistenie okolia jazier, ktoré by mali slúžiť ľuďom v prírodnej podobe.

Moderné informovanie

  • Pomôžem zabezpečiť živé prenosy zo zastupiteľstva a obecný elektronický kalendár.
  • Budem presadzovať nezávislé a otvorené Rusovské noviny.

Rusovce priateľské k prírode

  • Podporím kvalitnejší separovaný zber, pravidelný odvoz veľkorozmerného bioodpadu a posilnenie miestneho podniku Ruseko.