V rusovských lesoch sa bude rúbať menej

V rusovských lesoch sa bude rúbať menej

Ak ste si v našom minulom čísle prečítali rozhovor s ochranárom a politikom Jarom Šíblom, viete, že pripravovaná dohoda s Lesmi SR o znížení objemu výrubov bola v čase toho rozhovoru pred podpisom – nedoriešená zostávala otázka kompenzácií. Výborná správa je, že dnes už je dohoda podpísaná a schválená mestským zastupiteľstvom.

Dnes už môžeme zverejniť aj niektoré jej detaily, čo by pred podpisom ešte nebolo korektné. Čo konkrétne teda obsahuje táto dohoda?

  • Na jej základe budú obmedzené výruby asi o 55 percent z pôvodného objemu, pričom sú vyčlenené aj úplne bezzásahové plochy. Niektoré sú aj u nás – na mapke ich nájdete vyznačené červenou farbou, modrou sú označené plochy s obmedzeným výrubom (neoznačené lesné pozemky nepatria Lesom SR, a teda dohoda sa na ne nemôže vzťahovať).
  • Dohoda je v princípe rámcová, je teraz aj na nás, aby sme pomohli jej spresneniu, aby mala čo najväčší efekt.
  • Dohoda neznamená úplné zastavenie akýchkoľvek výrubov. To by ani nebolo rozumné pre samotný lužný les, ktorý citlivé zásahy potrebuje – postupnú zmenu umelo vysadených rovnovekých porastov na les, ktorý by mal byť vo finále rozmanitejší a bližší prirodzenému lužnému lesu. Tiež je faktom, že aj pri tejto dohode ide stále o les, od ktorého Lesy SR očakávajú aj nejaký výnos.
  • Kompenzácie Lesom SR napokon v plnej výške zaplatí mesto. 
  • Vďaka tejto dohode se zvýši rekreačná funkcia lesov pri Bratislave na úkor hospodárskej.

Ďakujeme všetkým aktivistom či mestským poslancom, ktorí sa o túto dohodu dlhé roky snažili. Nikto z nich nie je z Rusoviec, ale pracovali v tomto prípade aj za nás.