Vedeli ste, že....  (Franz Liszt)

Vedeli ste, že.... (Franz Liszt)

…korene klavírneho virtuóza a významného uhorského skladateľa, predstaviteľa hudobného novoromantizmu, siahajú do Rusoviec?

 

Franz Liszt (1811-1886) bol klasický prípad národnostne zmiešaného obyvateľa vtedajšej Rakúsko-Uhorskej monarchie. Podľa niektorých hudobných teoretikov sa jeho priezvisko pôvodne písalo ako List. Keďže rodina pochádzala z Burgenlandu (kraja, ktorý bol osídlený prevažne Nemcami), ich priezvisko sa písalo nemeckým pravopisom.

 

S istotou však vieme, že jeho starých rodičov – 21 ročnú rodáčku z Rusoviec Barboru Schlesackovú a 20 ročného rodáka z Rajky Adama Juraja Lista zosobášil miestny farár Štefan Kempffer dňa 17. januára 1775 v rímsko-katolíckom kostole sv. Márie Magdalény. Tí sa neskôr presťahovali do Kopčian a následne do Bratislavy (matrika Dómu sv. Martina uvádza, že žili vo Vydrici, kde Juraj Adam učil na základnej škole).

Velikán európskej hudby Franz Liszt sa narodil ich prvorodenému synovi Adamovi 36 rokov po svadbe svojich starých rodičov.

 

Franz Liszt – „Obor z Uhorska“

 

Znalec hudobných dejín Charles Hallé o Lisztovi napísal: „Bol to obor“. Jeho impozantný telesný zjav sa skĺbil s tým hudobným tak, že Henrich Heine po jeho vystúpení v Paríži napísal: „Je to divoké, krásne, záhadné, fatálne a občas veľmi infantilné dieťa svojej doby, gigantický trpaslík, bojovný Roland s maďarskou čestnou šabľou, ktorého zázračné sily nás opantajú, ktorého génius nás očarí. Liszt hral úplne sám, vlastne s doprovodom jeho génia!  Už len jeho zjav mnou otriasol – úžasné!“

Dnešný stav domu Lisztových starých rodičov

Potomok želiarov z Rusoviec, z tohto „geniom loci“ ožiareného kúta Uhorska medzi Karpatmi, Dunajom a Neziderským jazerom, sa tak vďaka svojmu hudobnému nadaniu a genialite stal nesmrteľným. No aj keď mu jeho talent otvoril dvere do celého sveta, nikdy nezabudol na svoje korene v Uhorsku, čoho dôkazom je jeho hudobná tvorba hlavne z posledného obdobia i jeho časté koncertné hosťovania v hlavnom meste (Bratislavu navštívil celkovo 15-krát). A rovnako tak veľmi blízky vzťah k potomkom majiteľov rusovského kaštieľa, taktiež umelcom – Gejzovi Zichymu (jednoruký klavírny virtuóz a Lisztov žiak) a Michalovi Zichymu (vynikajúci maliar, dvorný maliar ruského cára).

 

Franz Liszt sám seba pokladal za maďarského skladateľa, hoci po maďarsky nevedel. Hovoril a písal iba po nemecky a francúzsky. Až v staršom veku sa pokúšal učiť aj maďarčinu.

 

Lucia Tuleková Henčelová

Jozef Mallinerits

Lucia Tuleková-Henčelová