Vízia

Viete, čo je to občianska spoločnosť? Nie, to nie je nadávka. Občianska spoločnosť v malej obci, to je, keď sa susedia rozhodnú, že sa chcú ako rodiny stretnúť a urobia si spolu guláš. Je to, keď sa ľudia zídu na spoločnej kultúrnej akcii a pokecajú si. Je to, keď sa občania rozhodnú, že by chceli mať detské ihrisko a sami priložia ruku k dielu. Ale tiež keď sa rozhodnú, že vedenie obce by sa ich malo najprv spýtať, než urobí krok, ktorý bude ovplyvňovať život v obci dlhodobo. Je to skrátka život, ktorý sa odohráva aj mimo múrov našich domovov.

Našim cieľom je povzbudiť občiansku angažovanosť a komunitný život v Rusovciach. Chceme organizovať aktivity a priniesť na ne pozitívnu atmosféru radosti zo spoločne stráveného času a zmysluplných činností. Chceme prispieť svojou troškou k tomu, aby život v našej obci bol krajší a príjemnejší.

Chceme byť:

  • Otvorení: chceme, aby sa v obci cítili príjemne všetci ľudia dobrej vôle.
  • Pozitívni: chceme oceniť všetko, čo je hodné pochvaly, bez ohľadu na to, kto je autorom.
  • Občianski a nezávislí: nech budete hľadať akokoľvek, za nami nenájdete „skrytých sponzorov“. Nie preto, že sme ich dobre schovali. Nie sú tam.
  • Spájajúci: nejde nám o „našu značku“; chceme tiež spájať rôzne kultúrne svety, ktoré v obci prirodzene existujú.
  • Kultúrni: posedenie pri pive je rozhodne súčasťou príjemného života, ale komunitné akcie, v ktorých je cítiť srdce, prinášajú ďalší obohacujúci rozmer života.
  • Autentickí: za nikoho sa neschovávame; ak niečo napíšeme, tak sa pod to aj podpíšeme.