CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA – ABY RUSOVCE BOLI LÍDROM V PREZENTÁCIÍ PRÍRODNÉHO A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA!

Myslieť strategicky znamená myslieť dopredu a konať zodpovedne pre ďalšie generácie. Podporíme prehĺbenie cezhraničnej spolupráce, ktorá je kľúčová pre ďalší rozvoj nášho regiónu. Cezhraničný kontakt prináša nové príležitosti –  partnerstvá, investície a projekty.

Budeme aj naďalej presadzovať rozvoj Rusoviec ako modernej prímestskej štvrte s vlastnou identitou, s využitím rekreačného potenciálu pre obyvateľov i návštevníkov.

Náš plán:

  • Zásadne aktualizujeme Plán hospodárskeho a strategického rozvoja v súlade s potrebami obyvateľov.
  • Podporíme projekty propagujúce potenciál rímskeho kastela Gerulata.
  • Rozbehneme spoluprácu so školami v Rakúsku a v Maďarsku.
  • Zavedenie nemecký jazyk do učebných osnov v materskej škole.
  • Osadíme cyklistické označovníky a prepojíme Rusovce s Jarovcami novou cyklotrasou.
  • Pripravíme akčný plán prezentácie prírodného a kultúrneho dedičstva Rusoviec.

Erik HEIDEMA, MSc., kandidát na poslanca s č. 9

Pomôžem Rusovciam ďalej sa rozvíjať prostredníctvom cezhraničnej spolupráce. Som presvedčený, že vďaka našej polohe a histórii vieme obohatiť náš každodenný život a budúcnosť aj o cezhraničné projekty. Moje osobné skúsenosti z medzinárodného prostredia ponúkam pre ďalší rozvoj Rusoviec.