ROZPOČET A FINANCIE – ABY SME V RUSOVCIACH ZODPOVEDNE HOSPODÁRILI!

V Rusovciach máme byť na čo hrdí. Potrebujeme zodpovedné a dopredu mysliace vedenie samosprávy, ktoré predvída potreby obyvateľov a podniká kroky, aby boli čo najviac financované z externých zdrojov. Len tak udržíme pre Rusovčanov štandard poskytovaných služieb. Máme za to, že samospráva sa musí rozhodovať viac na základe čísel, dát a odborných analýz, ako na základe pocitov a záujmov malých skupín.

Našim cieľom je v tejto náročnej dobe posilniť princíp hodnoty za peniaze. Verejné zdroje sa majú využívať prioritne na projekty, ktoré budú slúžiť čo najväčšiemu počtu ľudí a budú mať najlepší pomer ceny/dosiahnutej hodnoty pre verejnosť. Významné investičné projekty musia byť aj naďalej výsledkom verejnej participácie.

Náš plán:

  • Aktívnou účasťou na komisiách budeme dohliadať na kontrolu verejných financií.
  • Budeme pokračovať vo vysporiadaní pozemkov v školskom areáli.
  • Podporíme projektové financovania investičných aktivít.
  • Veľké investičné akcie musia prejsť zhodnotením výhodnosti a efektívnosti.
  • Naštartujeme nové rozvojové aktivity, ktoré do budúcna prinesú Rusovciach finančné prostriedky. Jedným z takých bude personálne a technické posilnenie miestneho podniku Ruseko.

Ing. Róbert KALMÁR, kandidát na poslanca s č. 11

Zasadím sa za rozvíjanie nových aktivít, ktoré pomôžu Rusovciam zvýšiť možnosti externého financovania na rekonštrukciu a výstavbu nových priestorov, chodníkov, ciest, aby sme ešte viac podporili jedinečnosť našej mestskej časti.