VEREJNÉ POLITIKY A SMART RIEŠENIA – ABY SME V RUSOVCIACH SPOLUPRACOVALI!

Za posledné desaťročie sme sa rozrástli na takmer 5 tisícovú obec. Pribudli nám mladí aj cudzinci, rodení Bratislavčania aj cezpoľní. Chceme Rusovce kde rôznorodosť nerozdeľuje, ale obohacuje. Participáciu s občanmi na rozhodujúcich veciach považujeme za dôležitú. Podporou občianskych aktivít zabezpečíme budovanie komunitného povedomia.

Chceme pre Rusovčanov modernú obec. Zavádzanie smart riešení v sebe spája využitie moderných technológií pre efektívny rozvoj Rusoviec. Je dôležité, aby sme tento čas nepremeškali a podporili ďalší rozvoj Rusoviec.

Náš plán:

  • Pracovné komisie budeme kreovať na základe verejnej výzvy – prizveme do nich aktívnych občanov.
  • Dôležité aktivity budú pred realizáciou predchádzať procesom odborne vedeného participatívneho plánovania. Obyvatelia budú môcť vyjadriť svoj názor pri všetkých kľúčových veciach – zmenách územného plánu i významných investičných aktivitách.
  • Prostredníctvom mládežníckeho parlamentu zapojíme mladých ľudí do diania v Rusovciach a vytvoríme priestor pre ich nápady, tvorbu a realizáciu. Podpora mladých je dôležitou súčasťou budovania dobrej komunity.
  • Podporíme rozpočet, ktorý prinesie smart riešenia do správy a fungovania obce. Rezervačná aplikácia na prenájom telocvične, monitorovanie stavu ovzdušia, parkovacie senzory, elektro nabíjacie systémy či vyhodnocovanie spokojnosti obyvateľov so službami miestneho úradu určite do modernej obce patria.
  • Budeme presadzovať spoluprácu mestskej časti s Magistrátom hlavného mesta založenú na korektných vzťahoch, rovnoprávnosti a spoločnej vízii rozvoja mesta.

Prijmeme opatrenia na zlepšenie otvorenosti samosprávy tak, aby sme v hodnotení otvorenosti samospráv patrili medzi najlepšie mestské časti v Bratislave.

Ing. Miriama LETOVANEC, kandidátka na poslankyňu s č. 15

Transparentná a aktívna správa vecí verejných posilňuje dôveru v Rusovciach. Pretaviť sľuby do výsledkov patrí medzi najväčšie výzvy volených zástupcov. Mojím cieľom je ukázať, že sa to dá a že to spoločne ako tím dokážeme.