Výhliadky výstavby v Rusovciach

Na konci mája skončila v časti Rusovce-Sever stavebná uzávera, ktorá obmedzovala možnosť výstavby na celom území. Odvtedy sa čaká, čo sa stane a koľko realitných firiem sa pustí do výstavby. Takéto očakávanie nie je úplne nepodložené, pretože v území Rusovce-sever je momentálne niekoľko malých, ale hlavne šesť veľkých vlastníkov. Títo vlastnia pozemky o rozlohe medzi 7 767 m2 až 106 321 m2.

Najväčším vlastníkom pozemkov v tejto časti je Ing. Peter Jakubec, známy realitný podnikateľ, ktorý sa vďaka zámenám s pozemkovým fondom a kúpou od rôznych vlastníkov dostal k obrovským pozemkom v Líščom údolí. Plus 7 dní uvádza, že toto územie bolo v roku 1993 evidované ako biokoridor, a teda sa na ňom nemohlo stavať. O niekoľko rokov neskôr však mestskí poslanci schválili zmenu územného plánu a cena týchto pozemkov stúpla až vyše 120-násobne.

Koncom septembra 2017 mestská časť vydala súhlas na výrub stromov, nachádzajúcich sa na pozemkoch, deliacich veľké parcely vo vlastníctve Ing. Petra Jakubca od zastavanej časti Rusoviec (na obrázku sú to fialové pozemky úplne vľavo). Účel výrubu? Plánovaná výstavba “Dopravnej a technickej infraštruktúry Rusovce – Sever”. Zdá sa, že veci sa pomaly začínajú hýbať a investor si chystá príjazdovú cestu. Nateraz podľa všetkého akceptuje rozloženie ciest podľa zatiaľ neprijatého územného plánu zóny.

Štyria ďalší vlastníci pozemkov sú firmy, ktoré podnikajú v realitnom sektore a jeden vlastník je investičný fond. Toto ukazuje, že pozemky majú omnoho väčšiu hodnotu, než ako len orná pôda a zámer týchto firiem je celkom zrejmý.

Varianta 0, znázoňuje priemet súčasného stavu úpn.

Čo tam môže vyrásť?
Aj napriek tomu, že územný plán zóny sa zatiaľ nepodarilo prijať, neznamená to, že teraz si na území môže každý postaviť čo si zaumieni. Mestský územný plán je v tomto relatívne obmedzujúci a kladie dôraz na zachovanie „solitérneho charakteru pôvodnej zástavby“ a povoľuje rozvíjať hlavne „malopodlažné formy hromadného bývania“. A platí, že na väčšine územia sa ráta s malopodlažnou zástavbou.

Podľa urbanistickej štúdie výškového zónovania, na ktorej sa práve pracuje, sa podľa aktuálneho mestského územného plánu povoľuje stavať hlavne rodinné domy v hladine 0 až 11 metrov (na mape sú to svetlo ružové pozemky C 102). V okolí cesty je ale možné stavať budovy až do výšky 18 metrov, čo môže predstavovať 6-poschodový bytový dom. Na ilustrácii je vidno súčasný stav, kde červená farba predstavuje umiestnenie druhej výškovej hladiny zástavby.

Grafické znázornenie výšky budov v hladine 1 a 2.

Na stole sú však dva ďalšie varianty výškového zónovania, podľa ktorých by sa výšková hladina druhého stupňa buď podstatne rozšírila (variant 2), alebo by podľa variantu 1 platila na väčšine územia prvá výšková hladina. Situácia ale záleží aj od nového územného plánu zóny, ktorý je v poslednom štádiu schvaľovania a jeho prijatie sa očakáva v dohľadnej dobe. V tomto momente však nevieme zistiť, ktorá alternatíva má väčšiu šancu na schválenie, ani ovplyvniť výsledok prijatia tejto urbanistickej štúdie.

V ohrození aj lesopark?
Podľa údajov z katastra nie sú Rusovce-Sever jedinou časťou, kde by čoskoro mohla začať výstavba. Podobne je tomu aj v oblasti lesoparku, kde vyše 20 hektárov vlastní spoločnosť GFUL, a.s. Zaujímavým na nej je fakt, že predsedníčkou predstavenstva je Gabriela Ondrušová, ktorá za Radičovej vlády pôsobila ako nominantka strany Most-Híd vo vedení Slovenskej pošty. Týždenník TREND o nej v tej dobe písal ako o straníckom kádri, ktorý využíval údajný mecenáš strany Štefan Czucz na obsadzovanie pozícií, na ktoré chcel mať vplyv. Czucz už v minulosti spojil sily s Jurajom Širokým pri projekte Pharos Bussines Park. Aj bez ohľadu na možné prepojenie firmy na silné záujmy, pohybujúce sa okolo developmentu, však možno s plánmi na výstavbu rátať aj v tejto časti Rusoviec, keďže GFUL, a.s. má v popise o.i. realitnú činnosť.
Zabúdať netreba ani na firmu ROT, s.r.o., v ktorej má MČ Rusovce majetkový podiel. Aj tá podniká okrem iného vo výstavbách, pričom v oblasti lesoparku vlastní alebo spoluvlastní dokopy cez 40 hektárov pozemkov. Hoci je jej štatutárom starosta Antoš, občania ani miestni poslanci nemajú dostatok informácií o jej hospodárení a plánoch. Aktivitám ROT, s.r.o. sa budeme venovať v ďalších číslach.

Martin Brezina, Juraj Kačur