Vzdelanie našich detí sa počíta

Vzdelanie našich detí sa počíta

Pozn. redakcie: nasledujúci text bol písaný ešte pred voľbou riaditeľa školy, takže niektoré formulácie v ňom nie sú aktuálne. Posolstvo článku je však platné aj dnes, takže ho radi zverejňujeme.

Profesionalita, odbornosť a tlak na výsledok sú základnými kvalifikačnými predpokladmi ako priniesť verejné služby bližšie k občanovi. Nemusíme sledovať len oznamy na sociálnych sieťach či internetových stránkach, môžeme sa stať súčasťou toho, aby verejné služby boli kvalitnejšie. Príkladom je aj nadchádzajúci výber riaditeľa ZŠ a MŠ, tu u nás v Rusovciach. Ako rodičia máme možnosť vypočuť si dve koncepcie rozvoja našej základnej i materskej školy priamo od kandidátov na riaditeľa. Vzdelanie našich detí je popri zdraví asi tá najdôležitejšia vec, ktorej by sme mali venovať zvýšenú pozornosť. Vieme to totiž robiť aj transparentne.

Sama som matkou prváka, tu u nás v Rusovciach. Prešli sme si turbulentným rokom, kedy len málokto na začiatku školského roka čakal, že sa bude musieť vcítiť aj do roly učiteľa. Iste, skúsenosti z prvej vlny naznačovali, čo nás čaká v tej druhej, no predsa len učiť sa „písané F“ cez počítač rozčarovalo mnohých. Pozeraj sa do kamery, vypni si mikrofón a po hodine to celé znovu od začiatku, akurát však len vo dvojici.

Hoci sa aj pozornosť detí po začatí dištančného vzdelávania zlepšila, deťom chýbala sociálna interakcia. Smiech ulice nahradil smiech v útrobách detskej izby online. Hoci mnohé školy presunuli svoje krúžky do online prostredia, prípadne doplnili vzdelávanie – odporúčané minimum – triednickými hodinami či jazykovými krúžkami alebo inými aktivitami, „koronoví prváci“ u nás v Rusovciach zostali na minime. A vytvoriť deťom program počas dňa, pracovať online z domu či starať sa o domácnosť alebo variť v tom istom čase si miestami vyžadovalo nadľudský výkon. Iste, všetci sme to zažili. No táto kríza nemusí byť len zmiešanou spomienkou. Práve naopak – môže byť príležitosťou robiť veci inak.

Ukázala nám totiž, ako sa deti od útleho veku vedeli veľmi rýchlo prispôsobiť zmene a rozvíjať svoje digitálne zručnosti. Zrazu a hneď. Nedostatok učební nebol pre nich prekážkou a sami po škole začali vyhľadávať sociálny kontakt so spolužiakmi aj digitálnym spôsobom. Bavili sa o tom, čo zažili, čo prežívajú, alebo sa len tak hrali.

Práve preto je predstavenie vízie kandidátov na nového riaditeľa ZŠ a MŠ dôležité. Nie všetko je závislé od železa a betónu či dostupnosti finančných prostriedkov. Je to častokrát zmena myslenia nás rodičov, pedagogického zboru, ale aj zmena prístupu k poznatkom a zručnostiam, ktoré tam vonku čakajú na naše deti. Možno aj v podobe digitálnych prednášok so zaujímavými hosťami či výletov za účasti nás rodičov alebo diskusií, ktoré podporia kritické myslenie našich detí. Len tak ich v budúcnosti dokážeme uchrániť od sveta dezinformácií.

No nielen to, môžeme ich interaktívne učiť, ako zveľaďovať naše životné prostredie či ako jesť zdravšie. No to najdôležitejšie, získame predstavu, ako vychovať sebavedomých mladých ľudí, ktorí si budú plniť svoje sny. A to nielen doma v súkromí, ale aj výberom povolania. Škola by v nich mala podporiť prácu v tíme, zdravú súťaživosť a kritické myslenie, ktoré sú pre úspech a pocit spokojnosti doma i v zahraničí potrebné.

Preto by sme výber kandidáta na riaditeľa ZŠ a MŠ nemali brať na ľahkú váhu. I keď sa na ich vypočutí nezúčastníme, prečítajme si ich víziu. Hoci nebudeme mať priamy dosah na ich voľbu, ako rodičia budeme mať minimálne predstavu nielen o tom, ako a s akými financiami škola hospodári, no zároveň aj to, v akom prostredí budú naše deti rásť. A to je to najdôležitejšie.