Začalo sa s čistením čeľadníka

V posledných dňoch ste pri prejazde Balkánskou ulicou určite zaznamenali zvýšený stavebný pohyb v okolí i priamo v starej schátralej budove, nápadne sa svojou architektúrou podobajúcej rusovskému kaštieľu. Je to budova, ktorá tvorí celok spolu s kaštieľom a priľahlým parkom. Počas svojho „života“ slúžila mnohým účelom. Pôvodne v ňom boli ubytovaní čeľadníci, ktorí slúžili na rusovskom panstve. Neskôr – počas prvej svetovej vojny – ho princezná Štefánia Lónyayová nechala prestavať na lazaret a ako vrchná zdravotná sestra v ňom dozerala na ošetrovanie ranených vojakov. Po vojne býval v objekte miestny lekár a neskôr správcovia panstva s rodinami. V posledných rokoch už len chátral.

 

Až do minulého roku, kedy sa s spolu s kaštieľom a parkom stal súčasťou projektu obnovy a rekonštrukcie tohto územia. V jeho priestoroch je plánované vybudovať výstavné priestory, sobášnu sálu pre potreby nášho úradu, ale aj obecné komunitné centrum či novú reštauráciu s kaviarňou a terasou orientovanou do parku. Po jeho oboch stranách je plánovaný vstup do parku pre peších i cyklistov

Momentálne prebieha čistenie priestoru (odstraňovanie sute a náletových drevín), ktoré odkrylo devastáciu objektu v plnom rozsahu. Je preto veľmi pravdepodobné, že plánované statické merania preukážu, že celú pamiatku bude nevyhnutné asanovať, pravdepodobne s výnimkou podzemnej časti. Celá budova je totiž podpivničená a zaklenutá mohutnými klenbami z tehál. Niektoré z nich nesú razenie z roku 1752. Po vyčistení objektu bude nasledovať geofyzikálny prieskum, ktorý môže potvrdiť alebo vyvrátiť prítomnosť vzácnych archeologických nálezov.

 

Podľa vyjadrení správcu objektu – Úradu vlády SR – sa však Rusovčania nemusia obávať, že v prípade nutnej likvidácie čeľadníka ostane toto miesto prázdne. Po dohode s Pamiatkovým úradom by došlo rozobratiu čeľadníka (pravdepodobne ručne) a k výstavbe jeho repliky s použitím všetkých zachovalých častí.

 

Rekonštrukcia čeľadníka je „prvou lastovičkou“ v projekte obnovy rusovského kaštieľa. Financovaná je čiastočne aj z Nórskych finančných zdrojov. Veríme, že napriek turbulentnej politickej situácii sa zmeny na najvyšších vládnych postoch (nepriamo) nedotknú aj tohto rozbehnutého projektu. Dominanta Rusoviec, vzácna renesančná pamiatka, totiž čaká na opätovné otvorenie svojich brán už príliš dlho.

 

  • Zdravotný stav drevín vyrúbaných v areáli čeľadníka bol odborne vyhodnotený ako priemerný až podpriemerný. Množstvo stromov bolo olámaných, zoschnutých či napadnutých cudzopasným rastlinstvom. Na základe zhodnotenia stavu drevín a tiež v súvislosti s plánovaným budúcim využitím objektu bol nariadený a povolený výrub 478 stromov, z ktorých prevažná väčšina mala nižšiu sadovnícku hodnotu.
  • Významný výrub stromov a čistenie náletov môžeme očakávať aj v samotnom parku pri kaštieli. Zahŕňať bude asi 700 ks stromov. Momentálne sa čaká na vydanie povolenia výrubov, ku ktorým je potrebné mať stanovenú spoločenskú hodnotu stromov. Takéto konanie je podkladom pre vydanie územného rozhodnutia, a teda pokračovania prác v celom objekte.

 

Lucia Tuleková Henčelová

Lucia Tuleková-Henčelová