Mgr. Katarína Zjavková

Mgr. Katarína Zjavková

Sociálna pedagogička

V profesijnom živote sa venujem sociálnym službám a vzdelávaniu dospelých. Za veľmi dôležitú považujem rovnosť príležitostí pre všetkých. Participovala som na deinštitucionalizácii veľkokapacitných zariadení. Podľa mňa je kľúčové, aby boli komunitné služby dostupné každému. V súčasnosti pracujem vo Výskumnom ústavoe detskej psychológie a patopsychológie na rozvíjaní inovatívnych foriem vzdelávania. Angažujem sa v programe, ktorý v materských a základných školách rozvíja sociálne zručnosti a emocionálnu inteligenciu detí.