Rusovce a cyklistika

Rusovce sú cyklistický raj. Môžeme to pozorovať na dunajskej hrádzi, ktorá už dlhé roky slúži na rekreačné bicyklovanie. Stretnete tu nielen bratislavčanov, ale aj obyvateľov okolitých satelitov. Denne ňou prejdú aj desiatky cudzincov. Dunajská hrádza je totiž súčasťou medzinárodnej trasy Eurovelo 6. Rusovce sú vhodným miestom na využitie bicykla namiesto auta či MHD. Po hrádzi […]

Vízia – aj takto by Rusovce mohli vyzerať

Správa Národného parku a turistické centrum – vitajte. Nápis pri dverách bočného vchodu do čeľadníka v rusovskom parku víta návštevníkov v slovenčine, nemčine, maďarčine, angličtine a pre bežného človeka z neznámych dôvodov aj v chorváčtine. Neveľká miestnosť za pootvorenými dverami potom odhalí malý pult s propagačnými materiálmi o národnom parku, lezeckom centre, promenáde v korunách […]

Participatívny rozpočet – palec hore aj palec dole

Filozofia participácie bola zmenená a samotné hlasovanie naznačuje skôr boj o prestíž, než snahu o pritiahnutie ľudí. Napriek tomu hodnotíme tohoročný participatívny rozpočet kladne. Prečo ? Nápady na aktivity, teda projekty, ktoré sa zúčastnili verejného hlasovania, boli trojakého druhu. Tri projekty podal úrad, dva združenie Rusovčan a jeden projekt bol občiansky. V hlasovaní napokon zvíťazila […]

Rusovciam hrozí živelná výstavba

Naše najnovšie poznatky v kauze Rusovce-sever hovoria, že máme na stole problém. Aktuálny stav je totiž taký, že Magistrát, ktorý musí schváliť návrh územného plánu zóny (úpz), očakáva prepracovaný návrh, takže z jeho pohľadu vec stojí od septembra 2016 opäť na našej obci. Tá tvrdí, že nemá vyjadrenia dotknutých organizácií (detaily však neprezradí) a preto nemôže […]

Rusovský ohrozený unikát

Drop fúzatý je jeden z najťažších lietajúcich vtákov. Vďaka ľudskej činnosti je v našich končinách na pokraji vyhynutia. Zdá sa však, že tento trend sa na Chránenom vtáčom území Syslovské polia podarilo zvrátiť. Túto zimu to napočítali až 118 jedincov. Netreba však zabudnúť, že nie je tomu tak dávno, čo práve v najcennejšej časti chráneného územia hrozila výstavba […]

Participatívny rozpočet 2017

Návrh voľného zoskupenia Pre nás – pre Rusovce a občianskych pracovných skupín, január 2017 Úvod V decembri 2016 poslanci na miestnom zastupiteľstve schválili návrh vyčleniť 3000 € z rozpočtu obce na použitie, o ktorom rozhodnú občania. Tento krok MZ vítame a všetkým, ktorí ho navrhli a následne schválili, gratulujeme ku kroku správnym smerom. Pravidlá pre rozhodovanie, ako budú tieto financie použité, […]

Polčas vládnutia

Nezdá sa to, ale je to tak: od posledných komunálnych volieb uplynuli dva roky, takže sa nachádzame presne v polovici volebného obdobia. Ako naši zastupitelia plnia svoje predsavzatia? Čo sa im podarilo a čo nie? Ako sa ich pôsobenie prejavuje v obci? V tomto čísle Našich Rusoviec sme sa pokúsili nezávislými očami zhodnotiť polčas vládnutia dnešnej politickej moci v Rusovciach. […]

Národný park Podunajsko

Je možné zladiť ochranu prírody bez znehodnotenia ornej pôdy drobných vlastníkov? Zdá sa, že by to mohlo ísť – aj o tom je súčasný návrh na vyhlásenie Národného parku Podunajsko. S plánmi na národný park prišli dobrovoľní ochranári už pred 30 rokmi a dnes sú nanovo oživené aj „vďaka“ kauze Sihoť (informovali sme o nej […]

Z denníka jednej poslankyne

Milí Rusovčania, koniec roka nám s pravidelnou istotou klope na dvere. S ním prichádza aj zhon a stres z účtovných závierok a termínov splnenia pracovných povinností. Ale aj radosť z príprav vianočných sviatkov a to každoročné tajomné očakávanie, čo nám prinesie rok nasledujúci. Verím, že ten váš bude plodný na pozitívne zážitky a milé radôstky […]