ŠKOLSTVO – ABY RUSOVCE BOLI MODERNÉ A VZDELANÉ!

Cieľom kvalitného školského i mimoškolského vzdelania je umožniť deťom a mladým Rusovčanom lepší štart do života. Rusovce majú potenciál mať najlepšiu prímestskú školu. Školu, ktorá spolupracuje s rodičmi, deťmi, vedením obce. Školu, ktorá aktívne využíva dostupné granty, vzdelávacie programy aj potenciál svojho okolia.

Záleží nám na našich senioroch. Chceme pre nich bezpečný priestor s kvalitnými službami. Tak, aby jeseň svojho života prežili na plno.

Náš plán:

 • Prinesieme našim deťom kvalitné školské stravovanie.
 • Podporíme detské letné tábory v Rusovciach.
 • Podporíme fungovanie materského centra Kukulienka.
 • Podporíme vznik Komunitného centra.
 • Vybudujeme komunitnú záhradu v priestoroch Humanitného centra.
 • Podporíme moderné formy výučby zamerané hlavne na posilnenie výučby cudzích jazykov a environmentálnej výchovy.
 • Našim seniorom zabezpečíme dovoz stravy domov.
 • Podporíme fungovanie agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
 • Klubu dôchodcov zabezpečíme kvalitný spoločenský program.
 • Posilníme zdravotnícke služby o nových lekárov-špecialistov.
 • Podporíme farnosť Rusovce v projekte výstavby domova pre seniorov.

Mgr. Katarína ZJAVKOVÁ, kandidátka na poslankyňu s č. 24

Vzdelanie vnímam ako základ dobrej spoločnosti a budúcnosti, a preto sa naďalej budem angažovať v rozvoji našej školy – nielen ako rodič, ale aj ako členka Rady školy. Podporím aktivity, ktoré budú rozvíjať potenciál našich detí. Som presvedčená, že každé dieťa by malo zažiť úspech na škole. Prostredníctvom dobre pripraveného komunitného plánu budem podporovať rozvoj sociálnych a komunitných služieb v Rusovciach tak, aby služby boli dostupné všetkým Rusovčanom.