Nelegálny výrub lesa

Nelegálny výrub lesa

Čo sa vlastne stalo a aké to má pozadie

V nedávnej dobe sa udiali v Rusovciach nepekné veci. Ktosi bez platného povolenia vyrúbal kus lesa. Nejde pritom zrejme o náhodu. Spôsob, akým sa bleskový výrub vykonal, môže byť nebezpečným precedensom, pretože sa zdá, že „neznámy páchateľ“ ušetril investorovi, ktorý tu chce stavať, spoločenskú hodnotu stromov – cez 160 000 €. A to sa nachádzame na území, ktoré územný plán definuje nielen ako územie na výstavbu, ale zároveň ako biotop európskeho významu.

Legenda k obrázku:

  • Červená: nelegálne vyrúbaný les
  • Modrá: časť, kde sa tiež má stavať a cesta
  • Žltá: časť, ktorá podlieha rovnakému rozporu v územnom pláne a na ktorej majiteľ zatiaľ nekoná

Les-neles

Na úvod treba povedať, že existuje rozporný názor na to, či ide o les. Podľa nášho názoru je ten rozpor medzi názorom vedenia našej obce a realitou. Nič však nemení na tom, že ilegálne padlo vyše 200 stromov, a to na území, ktoré je v územnom pláne označené ako biotop európskeho významu.

Plocha, o ktorej hovoríme, je medzi Gaštanovou alejou a parkom. Problém je v tom, že ten istý územný plán hovorí, že je určená na malopodlažnú výstavbu. Ako sa to mohlo stať, je nad rámec tohto článku. Skutkový stav je však taký, že v územnom pláne je rozpor, ktorý dnes rieši prokuratúra.

Investor, spoločnosť Segal Plus, plánuje na tomto území výstavbu a dal si žiadosť o výrubové povolenie. Bol november 2014 a les ešte stál.

Ako sa to stalo

Keď sme sa dozvedeli, že beží výrubové konanie a s prekvapením zistili, ako vyzerá územný plán, do konania sme sa ako občianske združenie Natura Rusovce prihlásili. Voči rozhodnutiu úradu, že stromy sa môžu vyrúbať, sme sa odvolali, žiadajúc, aby nadradený orgán najprv posúdil, ktorá z funkcií územného plánu má prednosť.

Pre všetkých bolo prekvapením, keď len pár dní po tom, čo nás investor osobne žiadal, aby sme sa neodvolávali („aj tak si to presadíme, tak načo by ste nás zdržovali“), stromy „niekto“ vyrúbal.

Na mieste činu sme našli zástupcu investora pána Kianičku a troch pilčíkov, ktorí čistili vyrúbané stromy. Okamžite sme volali políciu. Ešte pred jej príchodom nám pán Kianička tvrdil, že všetko je v poriadku, že má povolenie. Na našu otázku, či je právoplatné, len rozhodil rukami. Po príchode polície už tvrdil, že to neboli oni, kto les vyrúbal a dnes hovorí, že mal na mysli povolenie čistiť vypílené stromy.

 

Vec teda vyšetruje polícia. Máme informácie, že investor vytrvalo tvrdí, že netuší, kto im ten les vyrúbal. Čo na tom, že vyrúbané boli stromy takmer presne podľa výrubového povolenia? Jeho verzia je, že po Rusovciach sa pohybujú hyperaktívni občania, ktorí keď vidia stromy označené na výrub, spustia píly. Asi majú aj veštecké schopnosti, pretože stromy, ktoré boli označené, ale povolenie nemali, nechali stáť.

Nebezpečný príklad

Sme však v takzvanom právnom štáte. Kým polícia nedokáže, kto za výrubom stojí, páchateľ je neznámy. A tu prichádzame k pointe. Investor totiž dostal povinnosť nahradiť spoločenskú hodnotu stromov – čiastočne náhradnými výsadbami, čiastočne finančne. Avšak ak to nebol investor, kto stromy vyrúbal (resp. nevie sa, či to bol investor), výrubové konanie nemôže pokračovať a spoločenskú hodnotu nikto nezaplatí.

Investorovi teda „niekto“ ušetril cca. 160 000 €.

Áno, taký je právny stav v tejto republike. Ak by investora niekto prichytil, tak by sa to uhralo na malú pokutu – veď sa iba trochu poponáhľal, oháňal by sa zatiaľ neplatným povolením. Keď ho však polícia neusvedčí, ušetrí omnoho viac.

Aj preto je dôležité dokázať, kto to v stredu 18. februára medzi 10:00 a 14:00 stromy vyrúbal. Inak sa nielen naša obec nedočká očakávanej kompenzácie, ale tento prípad bude slúžiť ako precedens pre celé Slovensko.

Mimochodom, investor svoju spoločnosť predal a od 1. apríla patrí Segal Plus inému majiteľovi. Právne je to v poriadku, ale prípadné dôsledky bude asi znášať iná osoba, než tá, ktorá to spôsobila. Núka sa otázka: nebolo to vopred pripravené? Neurobil pôvodný majiteľ, Gruzínec Kisishvilli, pre niekoho špinavú prácu? A je nový majiteľ konečný alebo ide len o bieleho koňa?

Kauzu budeme ďalej sledovať a prinesieme Vám o nej informácie aj nabudúce.