Čo vieme a tušíme o jedinej mestskej firme v Rusovciach

Čo vieme a tušíme o jedinej mestskej firme v Rusovciach

Mestská časť Rusovce je veľmi príťažlivá lokalita. Iba medzi rokmi 2000 až 2013 sa počet obyvateľov, bez mála, zdvojnásobil. To samozrejme vplýva aj na hodnotu pozemkov a láka rôznych investorov. Napríklad o majetkovej štruktúre Rusoviec – Sever, kde je niekoľko veľkých vlastníkov, sme Vás informovali v minulom čísle. Jedným z najväčších vlastníkov pozemkov v okolí Rusoviec je firma ROT, ktorá zároveň  predstavuje jedinú firmu, v ktorej majú Rusovce obchodný podiel (20 %). Podľa konateľa firmy ROT bol jedným z dôvodov založenia zámer ochrániť pozemky v okolí Rusoviec pred developermi.

 

Je však možné, že skutočný zámer nie je až taký nezištný. Pôvodný vklad 1395 eur, ktorý do tejto firmy Rusovce vložili, sa iba v roku 2009 vrátil viac než 45-násobne. Natíska sa však otázka, čo je skutočným dôvodom toho, aby mestská časť figurovala vo firme, ktorej hlavným účelom je podnikanie s nehnuteľnosťami a v ktorej sa 80 % zisku stráca v kamarátskej spleti firiem.

 

V tomto článku sa dozviete pozadie firmy ROT, aké sú jej bývalé kauzy a ktorí ľudia reálne profitujú z tejto činnosti.

Založenie

Firma bola založená v roku 2001 troma architektmi. Po trištvrte roku však zmenila spoločníkov a vstúpila do nej spoločnosť Relax Pro s 80 % vkladom a Mestská časť Bratislava – Rusovce, ktorá vložila zvyšných 20 %. Konateľom sa spolu so starostom Dušanom Antošom stal Samuel Polakovič. Ten je pôvodným zakladateľom spoločnosti Relax Pro, v ktorej momentálne vystupuje ako spoločník.

 

Hlavným dôvodom založenia tohto subjektu bola, podľa pána Polakoviča, snaha ochrániť pozemky okolo Rusoviec, hlavne oblasť Lesoparku, pred developermi a rôznymi investormi. Z toho dôvodu bola obci aj predložená ponuka, aby sa rozhodovacie práva rozdelili medzi spoločníkov na polovicu, hoci do firmy vložia len 20 %. Polakovič ďalej upresnil, že sa k tomuto rozdeleniu pristúpilo preto, aby samospráva nemala žiadne výdavky, ale len zisky, ktoré vraj doteraz tvorili sumu vo výške jedného milióna eur. Podľa relevantného zdroja však dôvodom založenia firmy ROT bol investičný zámer – Pieskový hon, čo boli prvé domy, ktoré pribudli za Ponteom. Mestská časť vtedy požiadala o vyňatie týchto pozemkov z pôdneho fondu (pretože spoločnosť Relax Pro by za to musela platiť) a Relax Pro sa následne veľkoryso podelilo o zisk.

 

Pozemky ROTu v juho-západnej časti Rusoviec

Veľkorysé rozdelenie zisku je jedným z dôvodov, prečo nezištnosť vedenia spoločnosti ROT vyvoláva otázky. Nie je celkom pochopiteľné, prečo by sa súkromná spoločnosť spojila s mestskou časťou, aby jej len tak tvorila príjem, tak ako tvrdí Polakovič. Odpoveď môže byť skrytá aj v osobe starostu. Keďže mestská časť Rusovce má len 20 % podiel v spoločnosti ROT, to je aj podiel moci, aký majú poslanci a čo môžu delegovať na starostu ako zástupcu obce. Avšak, keď sa pozrieme bližšie, starosta Dušan Antoš má ako konateľ výrazne väčšie právomoci, ktoré môže, ale nemusí komunikovať s poslancami.  Na hypotetickú otázku, či by sa pri zmene starostu nový starosta stal aj konateľom, pán Polakovič reagoval, že to nevylučuje, ale že by to záviselo od človeka, ktorý by v takomto scenári obec zastupoval. To je legitímna odpoveď, ktorá ale nevyvracia domnienku, že rozdelenie 20 % vklad a 50 % rozhodovacie právomoci bolo účelové, napríklad aj pre prípad zmeny starostu. Antoš bol však starostom už od vstupu Rusoviec do firmy, preto je s ňou veľmi úzko spojený. Podľa spoločenskej zmluvy však Antoš vo firme figuruje ako súkromná osoba a nie z pozície starostu. Pozícia starostu je teda na pozíciu konateľa napojená v zásade len formálne ale nie legálne.

 

 

Polakovič a Antoš spolu figurujú aj vo firme ROT – oproti kaštieľu s.r.o., ktorá bola založená spoločnosťou ROT, a teda sa stala efektívne tzv. vnučkou. Na túto firmu sa už nevzťahuje žiadna iná kontrola zo strany zastupiteľstva alebo verejnosti, než má akákoľvek súkromná firma. Táto spoločnosť bola založená za účelom revitalizácie centra obce hneď oproti kaštieľu. Jej činnosť je však v tomto momente zastavená kvôli vysporiadavaniu pozemkov. Zámerom tohto projektu podľa Polakoviča bolo, aby pozemky zostali obci a aby sa investícia firme ROT vrátila iným spôsobom.

Kauzy

Firma ROT priamo figuruje v niekoľkých kauzách. Prvá z nich je spojená s plánom postaviť golfové ihrisko na mieste výskytu dropa fúzatého. Zatiaľ ale najzávažnejšiemu obvineniu čelí firma ROT od minulého roka. To  prišlo od poslancov zo strany SaS, ktorí obviňujú spoločnosť ROT z podvodu spojeného s predajom pozemkov v rámci kompenzačných opatrení na výstavbu diaľnice.

Kauza Sysľovské polia

Prvá kauza firmy ROT sa prevalila už 3 roky po jej založení. Jedná sa o takzvanú kauzu Sysľovské polia, kedy poľnohospodárske družstvo Dunaj zoralo plochu, na ktorej sa nachádzalo navrhované vtáčie územie, na ktorom vraj hniezdil drop fúzatý. Orba bola vykonaná na príkaz majiteľa tohto územia, ktorým je firma ROT. Zámerom, podľa viacerých článkov, bolo vraj na tomto území vybudovať golfové ihrisko. Od roku 2001 mala toto územie v dočasnom užívaní Štátna ochrana prírody (ŠOP). Družstvo však túto zmluvu v roku 2005 vypovedalo a teda v čase orby toto územie už nemali v užívaní. Podľa Samuela Polakoviča nešlo o budovanie golfového ihriska, ktoré vraj bolo plánované, ale v tom čase len ako nápad a jediná možnosť, ako využiť tie pozemky. Družstvo Dunaj, podľa jeho slov, len vykonávalo bežnú jesennú orbu.

 

Celá kauza mala súdnu dohru, ktorá skončila v neprospech družstva a firmy ROT. Družstvo dostalo za rozoranie pokutu 500-tisíc korún, ktorú im neskôr znížili na 50-tisíc. Následne sa tiež do platnosti dostala vyhláška o ochrane tohto územia. V Sysľovských poliach sa všetko vrátilo do normálu a v roku 2010 ochranári napočítali 264 kusov dropa, čo je najväčší počet od roku 2001.

Kauza Kompenzačné opatrenia

 

Pozemky ROTu v severo-východnej časti Rusoviec

Najnovšia kauza sa prevalila v júli 2017. Vtedy poslanci Miroslav Ivan a Anna Zemanová prišli s obvinením, že Národná diaľničná spoločnosť, a.s. (NDS) vykupuje predražené pozemky a navyše príliš mnoho. Jednalo sa o kompenzačné opatrenia pozemkov, ktoré majú slúžiť na pomoc vzácnym vtákom, ktorých domov bude narušený výstavbou diaľnice D4. V pôvodnom pláne mala NDS vyvlastniť 74.000 štvorcových metrov pozemkov. Svoj návrh však ešte pred rozhodnutím Ministerstva dopravy a výstavby SR stiahla a o tri roky (2017) prišla s aktualizáciou. Táto zmena priniesla, že sa pozemky preplatili 5-násobne a namiesto 187 tisíc mala už NDS zaplatiť 5 miliónov. Preto Ivan a Zemanová podali aj trestné oznámenie, ktoré je stále vo fáze šetrenia.

 

 

Firma ROT v tejto kauze figuruje ako hlavný benefaktor uvedených kompenzačných opatrení, pretože, podľa Zemanovej, vlastní viac než tretinu pozemkov a zároveň všetky pozemky v okolí Rusoviec. Podľa znaleckého posudku je pole, ktoré vlastní ROT a o ktoré ma NDS záujem, ohodnotené na 4 eurá za meter štvorcový.

 

Podľa Polakoviča im však bolo za meter štvorcový ponúknutých len niekoľko centov. Firma teda nebola ochotná tento pozemok za navrhovanú cenu predať a voči kompenzačnému opatreniu sa odvolali. NDS vraj potom sama prišla s ponukou, že pozemky, navrhované v prvom pláne, rozšíri a kúpi za trhovú cenu. Ďalej tiež dodal, že hlavným dôvodom, prečo je v Rusovciach firma ROT jediným vlastníkom, od koho NDS pozemky vykupovala, je to, že podľa NDS bolo jednoduchšie vykúpiť (alebo predtým vyvlastniť) jedného, najväčšieho vlastníka, než riešiť malých vlastníkov.

 

Vďaka tomu, že NDS od firmy ROT kupovala pozemky, vznikla povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora (RPVS), v ktorom musia byť zapísané všetky firmy, ktoré “obchodujú” so štátom a splnili finančný limit (100 000 eur). RPVS by mal zvyšovať transparentnosť tým, že “odkrýva vlastnícke a riadiace štruktúry” týchto subjektov. Jednou z kľúčových častí tohto registra je zverejnenie, tzv. “konečných užívateľov výhod,” fyzických osôb, ktoré majú z obchodu so štátom alebo z čerpania verejných zdrojov finálny prospech. Podľa zákona je konečný užívateľ výhod „každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje [spoločnosť]… a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.” Takže dvaja ľudia, ktorí skutočne ovládajú spoločnosť ROT a majú z nej tak aj najväčší prospech sú Igor Unger a Samuel Polakovič.

Keďže firma ROT od roku 2010 vykazuje stratu, rok 2017 bol prvý, kedy si firma ROT a teda aj spoločníci, pripísali výrazný zisk, z ktorého išlo 20% obci. Podľa účtovnej závierky firmy ROT sa jedná o vyše 4 milióny eur. Nevieme, o akú veľkú plochu a za akú cenu sa vo finálnej zmluve jednalo, nakoľko sme sa k danej zmluve nedopracovali, hoci pán Polakovič prisľúbil danú zmluvu zaslať. Ale ani na opakovanú požiadavku nevyhovel. NDS má tiež podľa zákona výnimku na zverejňovanie dokumentov o výkupe pozemkov a hoci v roku 2016 riaditeľ NDS, Róbert Auxt, vyhlásil, že všetky zmluvy budú zverejnené, zmluva s firmou ROT ešte zverejnená nebola. Napriek tomu, ako je vidno v nasledujúcej tabuľke, firma ROT sa konečne dostala do výrazného zisku.

Na firmu ROT sa teda dá pozerať ako na investíciu s dlhodobou návratnosťou a nie len ako nezištný projekt na ochranu lesoparku. Podľa čísel v tabuľke vyzerá, že aj samosprávna politika vie byť veľmi lukratívna. Rusovce si vďaka kompenzačným opatreniam, len spoločníctvom vo firme ROT, prilepšili o takmer polovicu ročného rozpočtu.

Ďalšia aktivita, ktorá spája konečného užívateľa výhod, Igora Ungera, so samosprávnou politikou Rusoviec, je Občianske združenie MAS Dunaj. Toto združenie má sídlo na miestnom úrade v Rusovciach, čo je zhodou okolností aj sídlo firmy ROT. Predsedom tohto združenia je už spomínaný Igor Unger a štatutárny zástupca je starosta Dušan Antoš. Toto združenie dostalo v roku 2016 z fondov EÚ nenávratný finančný príspevok vo výške 9 498 € s nulovým spolufinancovaním, ktoré má táto akčná skupina v pláne prerozdeliť na zlepšenie vzhľadu obcí alebo na výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií. V súvislosti s MAS a jej aktivitami je niekoľko nejasností. Napríklad prečo majú ako miesto plnenia aktivít uvedený aj Senec. Keď som sa však snažil zástupcov MAS Dunaj kontaktovať, zistil som, že email, ktorý mali uvedený na zasielanie pripomienok, je neaktívny a z druhého emailu som sa, ani na opakovanú žiadosť, nedočkal odpovede.

Prepojenia

Vlastníctvo a napojenie firmy ROT je dosť zaujímavé a v minulosti už vyšiel článok, popisujúci personálne vzťahy. Ako som už spomínal, firma ROT bola založená firmou RELAX PRO, ktorej jediným spoločníkom je firma CHRAUS (tá je momentálne v likvidácii). Predsedom dozornej rady firmy CHRAUS je Andrej Mede, ktorý sa dostal do médií, keď ako prednosta krajského stavebného úradu odklepol Bašternákovi výstavbu komplexu Bonaparte. Ten sa totiž v roku 2011 dostal do problémov, pretože stavebný úrad nižšej inštancie zastavil kolaudačné konanie, nakoľko pri výstavbe boli problémy a nepostupovalo sa podľa stavebného povolenia a projektovej dokumentácie. Navyše sa mestský poslanec Rusoviec a synovec starostu Radovan Jenčík, podľa niekoľkých svedkov, nechal počuť, že Andreja Medeho pomohol pretlačiť do vedenia Bratislavskej Vodárenskej Spoločnosti (BVS). Jednalo sa o medializovanú voľbu v septembri 2015, kedy boli víťazi dopredu známi. Podľa svedkov sa Jenčík vyjadril, že Medeho tam pretlačil, pretože tam chcel mať niekoho, komu dôveruje a kto “vybaví veci” pre Rusovce.

Brat Andreja Medeho, Václav, bol v minulosti krajským členom SMK a neskôr prešiel do strany Most-Híd. Nie je potrebné dodávať, že táto strana momentálne vedie, medziiným, rezorty dopravy a životného prostredia. Václav Mede však taktiež figuruje spolu s Igorom Ungerom v zrušenej spoločnosti Monarch Brokers, v ktorej mali vklad spolu so známym podnikateľom Zoroslavom Kollárom, ktorý je tiež jedným z najbohatších Slovákov. Kollár bol v minulosti spájaný s “administratívno-násilným” preberaním firiem a Transparency International informovali o podivných okolnostiach štátnej podpory pre súkromný Slovenský archeologický a historický inštitút, ktorý Kollár zakladal a podporuje.

Bratia Medeovci sú susedia a bývajú v Rusovciach na jednej z ulíc Pieskového honu, ktorá je uzatvorená bránou. Ich susedmi sú tiež Samuel Polakovič a Igor Unger. Obaja figurujú v spoločnosti CHRAUS a zopakujem, že obaja sú konečnými užívateľmi výhod firmy ROT.

Ďalšou zaujímavosťou, ktorá tiež sčasti spochybňuje nezištnosť firmy ROT, je jej prepojenie na už zaniknutú firmu VYV Residence, v ktorej mala firma Relax Pro takmer dvojmiliónový vklad. VYV Residence mala navyše rovnakú adresu ako má teraz firma CHRAUS. Konateľom tejto spoločnosti bol Wagih Khoury Helou. Dôvodom, prečo túto spoločnosť spomínam, je, že taktiež vlastnila pozemky v okolí Rusoviec. A napríklad v roku 2012 predávali pozemky v oblasti lesoparku (v rámci projektu Lesopark Rusovce), kde za štvorcový meter VYV Residence pýtala 258€, a teda viditeľne z lesoparku profitovala.

Títo páni sú nielen susedia, ale vyzerá, že sa aj veľmi dobre poznajú, pretože majú spoločnú záľubu, ktorou je jachting. Minimálne v rokoch 2009 a 2010 vytvorili na Slovak Sailing Week zostavu, ktorá sa skladala z bratov Medovcov a Ingora Ungera, ale v posádke tiež bol starosta Dušan Antoš, jeho synovec Radovan Jenčík a aj Wagih Khoury Helou.

Záver

Na otázky, aký je zmysel firmy ROT a či je zámer naozaj nezištný, neviem dať konečnú odpoveď. Na celý problém sa totiž dá pozerať dvojakou optikou.

Pozemky firmy ROT mohli byť zakúpené kvôli ochrane pred špekulantmi, alebo ako investícia. Golfové ihrisko mohlo byť najlepšie využitie pôdy na Sysľovských poliach, alebo pokus vyťažiť peniaze z navrhovaného chráneného územia. Ľudia prepojení na ROT môžu byť podnikatelia, ktorým ide o zveľadenie obce, v ktorej bývajú, alebo investori, ktorí vidia na pozemkoch, ktoré vlastnia, profit a neberú ohľad na životné prostredie. Starosta môže byť vnímaný ako reprezentant, ktorý háji záujmy svojej obce alebo človek, ktorý prihráva zákazky ľuďom, s ktorými chodí jachtovať do Chorvátska. Na jednej strane niet pochýb o tom, že firma ROT je pre Rusovce veľmi výhodný podnik a nepochybne ním aj zostane, pokiaľ Antoš zostane starostom. Na druhej strane však vyvstávajú otázky ohľadne personálneho prepojenia a nezištnosti celého projektu.

Spoločnosť ROT je však najmä vďaka personálnemu prepojeniu na firmy a ľudí, ktorí podnikajú s nehnuteľnosťami, alebo na ľudí, ktorí majú za sebou niekoľko káuz, v kombinácii s prirodzenou atraktivitou Rusoviec pre development, minimálne hodná podrobného sledovania.

 

Článok vznikol v rámci projektu OROSZVAR – Otvorená rusovská samospráva – záruka vízie a rozvoja, podporeného z Fondu pre transparentné Slovensko Nadácie Pontis

 

Odkazy a referencie: