ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – ABY SA NAŠIM DEŤOM V RUSOVCIACH DOBRE ŽILO!

V najbližších rokoch bude Slovensko čerpať z európskeho Plánu obnovy financie, pričom veľká časť z nich pôjde na zelené ciele. Je preto nevyhnutné byť pripravení a mať spracovanú projektovú dokumentáciu na zatepľovanie budov a projekty na prechod na nízkoenergetické riešenia. Potrebujeme spracovať plán maximálneho zníženia uhlíkovej stopy na obecných budovách.

Náš plán:

  • Pustíme sa do obnovy centrálneho námestia, ktorého hlavnými prvkami bude viac zelene aj tienenie. Námestie je hlavný verejný priestor Rusoviec, musí byť príjemným miestom, na ktorom sa chceme zdržiavať.
  • Vypracujeme projekt rekonštrukcie MÚ a budovy pošty s cieľom ušetrenia min 30 % emisií.
  • Budeme pokračovať vo vysádzaní kvitnúcich lúk.
  • Zmeníme systém kosenia verejných plôch.
  • Budeme hľadať možnosť zriadiť bezobalový obchod v Rusovciach.
  • Zrušíme používanie jednorazových plastov na úrade a na verejných podujatiach. Prinesieme riešenie prečerpávania dažďovej vody v lokalite Pieskový hon.
  • Vypracujeme manuál pre prípad krízových situácií pri extrémoch počasia.
  • Prijmeme spresňujúci energetický plán do roku 2030.
  • Aktualizujeme dokument starostlivosti o dreviny.

Ing. Vladimír MOKRÁŇ, kandidát na poslanca s č. 18

Pomôžem ďalším výsadbám zelene, zavedeniu ďalších kvitnúcich lúk a budem naďalej bojovať proti zbytočným výrubom. Ale to už dnes nestačí. Mám pripravený odborný klimaticko-energetický plán, aby sme šetrili na energiách a dosiahli uhlíkovú neutralitu Rusoviec do roku 2050.