Nelegálne výruby stromov

Rusovce sú unikátne. Na území Bratislavy majú (spolu s Devínom) tie najkrajšie historické a prírodné hodnoty. Aj preto sú veľmi žiadanou lokalitou na bývanie aj na rekreáciu.

Hodnoty sú však na to, aby sa ctili. Nechať chátrať neogotický kaštieľ je barbarstvo. Je však do veľkej miery mimo našich možností niečo s tým urobiť. Na druhej strane, neustále rozširovanie obce na úkor vzácneho lužného lesa je plne v réžii našej obce. Stačí na to dostatočne podnikateľský duch našich volených zástupcov a ich developerských oligarchov.

Les sa nerúbe sám. Vždy je za tým zámer – v našej obci spravidla podnikateľský. Prípad lesa, ktorý padol za obeť medzi Gaštanovou alejou a parkom, má svoju stránku právnu, pretože bol rúbaný nelegálne. Bolo by však chybou zamerať sa na „len“ na to, ako si investor predčasným výrubom skomplikoval plánovanú výstavbu. Skutočným problémom je samotný zámer rozširovania obce do lesa.

V tejto sérii článkov sa môžete dozvedieť, ako sa kauza postupne vyvíjala.