Dušan Antoš: "Nejedná sa o les, ale o ostatnú plochu, les je až ďalej"

Dušan Antoš: "Nejedná sa o les, ale o ostatnú plochu, les je až ďalej"

Na môj článok uverejnený na blogu Denníka N (dnes je aj tu) ešte pred nelegálnou popravou stromov, v ktorom som upozorňoval na plánované výruby, reagoval starosta našej obce Dušan Antoš na stránkach Rusovských novín článkom „Naozaj sa rúbe les?“ Dovolím si reagovať na niektoré jeho vyjadrenia.

Dušan Antoš: „Ide o vec starú dvanásť rokov, ktorá sa týkala výlučne ostatnej plochy. Les je až ďalej a ten zostáva nedotknutý. Stromy, ktoré sa nachádzajú vo výrubovej oblasti, nie sú lesom.“

Skutočnosť: Posúďte z fotodokumentácie sami. Na obrázku je červenou čiarou označené územie, ktoré podľa Dušana Antoša nie je lesom, nad zelenou čiarou je už les. Schválne, skúste nájsť desať rozdielov. Na mapke s označením plochy na výrub vidno mieru zarastenosti.

Dušan Antoš: „Gaštanová aleja už mohla byť dávno nanovo vysadená, no vždy sa hľadajú nejaké prieky o tom, ako sa to robiť nemá, namiesto toho, že tam mohli nové stromy už desať rokov rásť.“

Skutočnosť: S pánom starostom sa môžeme stotožniť v tom, že stav aleje je smutný. Preto sme v roku 2011 vytvorili skupinu, zloženú z poslancov aj miestnych občanov, ktorá sa zaoberala budúcnosťou aleje, aby sme sa vyhli konfliktom, ktoré v minulosti nastávali pri výruboch. Nebol to žiadny trucpodnik, ale snaha o seriózne riešenie; bol v nej napr. aj p. Jenčík, synovec a dnešný zástupca starostu. Vtedy mi pán starosta do očí povedal, že v tejto aktivite nevidí zmysel. Keď chceme, nech to robíme, ale obec na to nedá ani cent. Dodržal slovo: nezávislé posúdenie stromov sme platili z vlastného, rovnako ako vypracovanie štúdie, ktorú následne MČ prijala ako záväznú. Štúdia definuje, aké stromy sa budú v aleji sadiť, ako má vyzerať aleja v budúcnosti a boli s ňou stotožnené všetky strany.

Skromne pripomíname, že Dušan Antoš je starostom obce už vyše 15 rokov a po celú túto dobu má plnú moc aleju obnoviť. Ak hovorí, že tam mohli nové stromy dávno rásť a že niekto stále robí prieky, nedá sa to chápať inak ako sebakritika, ktorú týmto oceňujeme. Úrad v skutočnosti pár stromčekov v aleji vysadil, ale o jej obnove sa zatiaľ rozhodne hovoriť nedá.

Dušan Antoš: „V tejto lokalite sa už ďalej stavať nebude.“

Skutočnosť: Uvidíme. Boli sme pri tom, keď Dušan Antoš hovoril, že po pravej strane Gaštanovej aleje v jej zadnej časti sa stavať nebude. Boli sme neskôr pri tom, keď tvrdil, že tam bude iba pár domov pri ceste. Dnes sa tam buduje nová ulica. Ale ďakujeme za verejný prísľub, ktorý je tentokrát na papieri.