Bez ladu a skladu

Bez ladu a skladu

Naša mestská časť je zasadená v krásnom prostredí priamo v lokalite chránenej prírodnej oblasti a my si toho nevážime. Zbavujeme sa svojho odpadu bezohľadne všade. Podmienky na jeho odkladanie a triedenie však nie sú u nás zďaleka ideálne. Stojiská kontajnerov nie sú vyhradené, označené, umiestnené v dostatočnom počte a na správnom mieste.
Uplynulo už niekoľko rokov odvtedy, čo sa jedného dňa medzi dvoma gaštanmi v strede našej gaštanovej aleje objavili tri kontajnery na triedený odpad. Toho času som bola ešte plná optimizmu a nádeje, že môj názor je dôležitý a najmä vítaný. Lebo vďaka nemu sa pod kontajnermi a okolo nich o pár týždňov objavila aj akási hrubá stavba – ohrada. Podnetu bolo zadosťučinené, na informatívnu tabuľu vtedy už nebolo (ani chuti, ani peňazí).
Medzitým prešlo pár rokov, pri kontajneroch sa hromadilo stále viac odpadu všetkého druhu. Veď načo sa unúvať do zberného dvora, keď odpad nakoniec aj tak niekto odpratal. K trom kontajnerom pribudli postupne ďalšie, umiestnené za podobných provizórnych podmienok zrejme s nádejou, že sa do nich pomestí všetko, čo predtým stálo hlavne vedľa nich. Niekoľkým sa ušlo miesto najskôr na chodníku, ale keďže tam zavadzali chodcom, presunuli sa pred uzavretú bránu na odbočke do štvrte, kde zasa zavadzajú autám. Pár stojí zasa len tak pri ceste. Bez ladu a skladu. A tak to je stále aj s odpadom. Neuveriteľné, čoho všetkého sa ľudia vedia zbaviť len tak popri ceste. Bez hanby a zodpovednosti.
A tak po ďalších niekoľkých rokoch, keď naša mestská časť navrhla využiť finančné prostriedky z participatívneho rozpočtu získaného vo forme vrátených odmien našich poslancov, som sa rozhodla pokúsiť prejaviť svoj názor znova v podobe projektu. Aj keď termíny boli krkolomné, obetovala som niekoľko letných dovolenkových chvíľ. Projekt som nazvala Dajme veci na poriadok. Obsahoval návrhy riešenia vychádzajúce z nasledovných myšlienok.
Naša mestská časť je zasadená v krásnom prostredí priamo v lokalite chránenej prírodnej oblasti a my si toho nevážime. Zbavujeme sa svojho odpadu bezohľadne všade. Možno preto, že o tom dostatočne neučia ani deti v škole. Možno preto, že vlastne ani nevieme, čo, ako a kam odhadzovať. Možno by stačila jednoduchá informatívna tabuľa pri kontajneroch, článok v Rusovských novinách a na webovej stránke mestskej časti so základnými informáciami, kde máme stojiská, čo patrí do kontajnerov na stojisku a čo na zberný dvor a kedy sa tam odpadu dá zbaviť. A možno by si aspoň časť obyvateľov predsa len rozmyslela, či vyhodí vyradené WC, práčku, pneumatiky či zapáchajúcu pokosenú trávu len tak vedľa kontajnera, keby boli stojiská solídne upravené, označené a umiestnené v dostatočnom počte na správnom mieste. A možno by boli zaskočení, keby pri kontajneri sem-tam stretli aj pána policajta alebo sa dozvedeli, že niekto už za takto vyhodený odpad dostal aj slušnú pokutu. A možno by sme sa mohli trošku prevychovávať aj navzájom, upozorniť toho, kto odhadzuje na stojisko podobné veci, že tam nepatria alebo že on sám nepatrí do Rusoviec.
Aké návrhy priniesli ostatné predložené projekty? Jeden šmykľavku pre deti na ihrisku za poštou. Deti si ju zaslúžia – vo všetkých rusovských obytných častiach. Druhý búdky a kŕmidlá pre vtáčiky. Pekná občianska iniciatíva. Škoda len, že o ne nepožiadali mamičky, ktoré takéto malé detičky majú a túto potrebu pociťujú, ale samotní poslanci, ktorí na ich realizáciu do participatívneho rozpočtu vlastne poskytli svoje odmeny. Tretí navrhoval lavičky a smetné koše popri Balkánskej a Kovácsovej ulici. Či nám tam naozaj chýbajú? Veď koše tam už nejaké máme a kto by sedel na lavičke pri najrušnejšej ceste našej mestskej časti. Štvrtý doplnenie náučného chodníka o lavičky a piaty nákup trhových stánkov na plochu pri fontáne. Tiež by to boli akceptovateľné iniciatívy, keby o ne požiadali radoví občania a nie úradníci samotnej mestskej časti…
Zelenú nakoniec dali obyvatelia šmykľavke. Všetkým deťom a ich rodičom na nej prajem príjemné chvíle. Bodaj by jej pribudlo veľa kamarátok aj na iných miestach.
Odpadovým hospodárstvom by sa však mal náš miestny úrad zaoberať naozaj vážne a komplexne. Dúfajme, že k tomu aspoň inšpiratívne prispejú aj návrhy z projektu Dajme veci na poriadok. Aby sme v ďalších ročníkoch participatívneho rozpočtu mohli riešiť už len šmykľavky, vtáčiky alebo vlastne nemuseli riešiť už vôbec nič. A naši miestni poslanci by si svoju odmenu na momentálne nezaslúžene nízkej úrovni mohli zaslúžene užiť.

Hlavné body projektu Dajme veci na poriadok:
Stručný popis: Projekt je komplexným návrhom na riešenie nevyhovujúcej situácie v oblasti organizácie odpadového hospodárstva predovšetkým na existujúcich stojiskách.

Aktivity a opatrenia:
 1. Edukácia a informovanosť obyvateľstva
   a. webová stránka MČ
   b. písomná informácia/ leták obyvateľom
   c. spolupráca MČ s miestnou ZŠ
   d. časopis MČ


2. Zlepšenie a dobudovanie zberných hniezd
  a. spolupráca s OLO a ostatnými zmluvnými partnermi pri udržiavaní poriadku zvýšením frekvencie odvozu
  b. zvýšenie počtu zberných hniezd / doplnenie počtu kontajnerov
  c. výstavba / dobudovanie zberných miest, ktoré svojou konštrukciou a informačnými tabuľami poskytnú predpoklady na správne triedenie odpadu a udržiavanie poriadku
  d. zavedenie iných foriem zberu

Predpokladaný rozpočet projektu 2.300,00 €

Katka Winter