NÁMESTIE PRED KRAJOM

NÁMESTIE PRED KRAJOM

Jednou z našich priorít v nastávajúcom volebnom období bude centrálne námestie. Všetci to poznáme: málo zelene, v lete je priam neobývateľné. Pozrite sa na teploty🌡, ktoré sme na námestí namerali na konci leta☀.

Je zrejmé, že základnými prvkami riešenia námestia musia byť tienenie a zeleň🌿. Projekt jeho revitalizácie však chceme pripraviť komplexne, aby zahŕňal celý priestor vrátane riešenia dopravy a parkoviska, a to spolu s vami – formou občianskej participácie.

Garantom témy je náš kandidát Ing. arch. Roman Porubec – č. 2️⃣1️⃣

🗳Príďte 29.10. voliť – volíte vlastnú budúcnosť.

Ďakujeme Tamare Stohlovej za pomoc pri meraní teplôt.