Noc kostolov 2017

Noc kostolov 2017

Otvorené dvere chrámov pozývajú všetkých ľudí dobrej vôle

Dvere nášho rusovského Kostola sv. Márie Magdalény sú otvorené pre okoloidúcich každodenne – pre tých, ktorí chcú doňho nazrieť len tak zo zvedavosti po tom, čo sa skrýva za vysokými múrmi, i pre tých, ktorí chcú na chvíľku uniknúť z ruchu sveta.
V piatok, deviateho júna, pozývali do otvorených dverí kostola aj rozozvučané zvony. Ohlasovali, že sa začala Noc kostolov – európske medzinárodné podujatie, ku ktorému sa Slovensko prvýkrát pridalo už v roku 2010. Každoročne sa ho zúčastňujú na dobrovoľnej báze desiatky kostolov rôznych cirkví, aby umožnili vstúpiť do chrámov ľuďom, ktorí inak iba prechádzajú okolo. Ponúkajú možnosť stretnúť sa v nočnej atmosfére s kresťanstvom a kresťanmi, odhaliť sakrálne priestory s ich umeleckými pokladmi, podeliť sa o vieru a zapáliť svetielko pokoja a radosti vo všednom živote každého z nás.
Naša farnosť sa do tradície zapojila už po štvrtýkrát. Bohatý sprievodný program v podobe zaujímavých prednášok, sprístupnených priestorov, ktoré zvyčajne nie sú k dispozícii návštevníkom ani samotným farníkom a v neposlednom rade aj aktivity s deťmi – to všetko bolo pripravené v našom kostole, pastoračnom centre a farskej záhrade pre tých, ktorí prišli na tohtoročnú Noc kostolov do Rusoviec.

Zvoneniu kostolných zvonov tohto roku predchádzala úvodná svätá omša, ktorú spolu s našim pánom farárom celebroval prvý prednášateľ večera don Jozef Luscoň, SDB za krásneho sprievodu hudby a spevu petržalského zboru Taizé. Vďaka originálnemu, neustále sa meniacemu osvetleniu vstupnej časti kostola a laserovému lúču, ktorý sa pohyboval nad Rusovcami a vždy po určitom čase zastal na novučičkom kríži kostolnej veže, sa do areálu dostalo aj mnoho návštevníkov, ktorí zrejme pôvodne ani neplánovali prísť. S náležitou zvedavosťou využili možnosť vystúpiť na kostolnú vežu s renovovanou strechou, navštívili rekonštruované a sviečkami nasvietené priestory krypty rodu Zichyovcov, pozreli si naše malé farské múzeum devocionálií a za pomoci obrázkovej brožúrky sa oboznamovali s celým interiérom nášho kostola a jeho hodnotnými historickými artefaktmi. Veľa návštevníkov navštívilo aj evanjelický kostol, ktorý je už tradične súčasťou našej Noci kostolov, s jeho krásnym interiérom a vypočulo si výklad o jeho histórii. Hojnú účasť mala obsiahla, mimoriadne zaujímavá a bohato obrazovo dokumentovaná prednáška dona Luscoňa o saleziánovi donovi Titusovi Zemanovi, novom slovenskom blahorečenom, ako aj druhá prednáška v poradí, ktorú Gerhard Glazer-Opitz zameral na polemickú tému, či je pre človeka bolesť trestom alebo príležitosťou. Neskôr večer sme pookriali pri nádherných meditatívnych čítaniach, ktorých atmosféru umocňovalo svetlo sviečok. Večer vyvrcholil tichou svätou omšou.

Nech v srdciach nás všetkých zanechá tento nočný zážitok stopu svetla, pokoja a vzájomného pochopenia nielen pre chvíle nočné, ale aj tie všedné každodenné.

Katka Winter Katka Winter a Vlado Heriban