Nové ihrisko v Rusovciach

Nové ihrisko v Rusovciach

V obci pribudlo nové ihrisko na Tehelnom hone. Okrem prvkov na hranie pre deti na ňom nechýba chodník, odpadkové koše, lavičky a niekoľko málo stromov. Keď však zablúdite so svojimi ratolesťami na ihrisko, privíta vás aj nezarovnaný povrch a burina. Stav z októbra 2017 môžete vidieť na fotografii. .

Detské ihrisko má byť vhodné a bezpečné miesto pre hry a vytváranie sociálnych vzťahov. Obyvatelia Rusoviec preto podali pripomienku na obecný úrad so žiadosťou o zarovnanie a zatrávnenie povrchu ihriska, odstránenie buriny a betónovej prekážky v trávnatej ploche. Obec prisľúbila žiadať nápravu od zhotoviteľa ihriska.

Ďalšie úpravy na skrášlenie ihriska môžeme zrealizovať uchádzaním sa o projekty či budúcoročný participatívny rozpočet obce a susedskou brigádou. Čo takto napríklad vysadením ovocných stromov a kríkov vytvoriť pre malých aj veľkých rusovčanov ovocné ihrisko? Všetky nápady a ochotné ruky vítame.

Petronela Lakatošová a Valeria Kmeťová