O nástenkách, rozkopávkach a emailoch

O nástenkách, rozkopávkach a emailoch

Spôsob, akým vedenie obce komunikuje s občanmi, môže mať rôzne podoby. Od dodržania zákona cez prišpendlenú Á štvorku na nástenke za dverami úradu, po aktívnu snahu využiť všetky možné informačné kanály. Od obecných novín s obsahom v štýle ‘Výstavky úspechov národného hospodárstva’ po otvorený časopis, pripúšťajúci polemiky a rôzne názory. Možnosti tu sú. Všetko závisí len od ochoty a mentálneho nastavenia kompetentných.

Jeden príklad za všetky

Nedávno rozvírila hladinu na rusovských facebookových fórach emotívna diskusia, keď ľudia na Irkutskej ulici ráno zistili, že im rozkopali chodník pred domami a mnohí sa nevedeli dostať autom z garáží. Diskusia sa po niekoľkých dňoch preniesla až na rokovanie Miestneho zastupiteľstva. Tam starosta Antoš uviedol, že obec nikdy pri takto malých rozkopávkach nedávala vopred vedieť občanom a nevidí na to ani dôvod. Ale ak je taká potreba, môžu dávať informáciu aj o rozkopávkach vykonávaných jednotlivcami. A naozaj, kto pozorne sleduje stránku Rusovskej samosprávy, vie, že odvtedy sa tam objavilo niekoľko oznamov o rozkopávke, dokonca aj keď si jednotlivec žiadal o rozkopávku pred vlastným domom.

Povedali by ste, že nakoniec to dopadlo dobre a obec si plní svoju úlohu voči občanom. Ale prečo musí reagovať až potom, ako sa ľudia sťažujú? Nebolo by lepšie informovať proaktívne? A keď už sme pri tomto príklade, je teraz informovanie naozaj dostatočné? Väčšina občanov asi nekontroluje denne webové stránky obce a už vôbec nie všetky podstránky. Nebolo by lepšie popri súčasnom prístupe hľadať aj ďalšie spôsoby informovania? Predchádzanie nespokojnosti vlastných občanov by za to stálo, nie?

Ako by informovanie malo vyzerať podľa nás?

Obec je živý organizmus. Má nejaké dlhodobé plány, z nich odvodzuje strednodobé a krátkodobé. A v určitom čase ich realizuje. Popri tom sa objavia aj veci neplánované. Opravy, úpravy či odstávky.

Všetky tieto veci sa robia pre dobro občanov (aspoň by to tak malo byť), ale prinášajú ľuďom v čase realizácie mnohé obmedzenia.

Ľudia, ktorí dopredu vedia, čo ich čaká a sú s tým uzrozumení, ľahšie prekonávajú prekážky s tým spojené a nakoniec sú spokojní. Horšie je, keď sa takéto veci objavia nečakane, neohlásene. Ľudia šomrú, nadávajú a ventilujú svoju frustráciu na sociálnych sieťach či medzi sebou.

Ako tomu predísť? Dobrou informovanosťou. A ako dobrú informovanosť dosiahnuť? Na to nie je jednoduchý recept. Každý prípad si vyžaduje osobitý prístup.

Krátkodobé obmedzenia

Pri krátkodobých plánovaných obmedzeniach treba použiť všetky možné dostupné kanály, aby sa informácia k občanom dostala. Najhorším spôsobom je čisto formálne vyvesenie informácie na úradnej tabuli (na schodisku vedúcom ku kanceláriám úradu). To je spôsob, ako zabezpečiť, aby sa o informácii nedozvedel skoro nikto. A pritom efektívnych spôsobov je mnoho. Niektorí ľudia majú objednaný SMS rozhlas, iní čítajú oznamy pri obchode. A keď sa ľuďom dostane do schránky letáčik, prípadne si ho nájde prilepený na rozvodnej skrinke (ako to robí distribučná energetická spoločnosť v prípade odstávok), je oveľa väčšia šanca, že sa o tom dozvie každý. Obec musí zvažovať prípad od prípadu, aké sú najefektívnejšie spôsoby a musí ich kombinovať tak, aby dosiahla čo najväčšiu informovanosť.

Napríklad ak je plánovaný výrub chorého stromu, je možné priamo naň pripevniť pár týždňov vopred výrazný oznam.

Alebo keď sa vrátime k rozkopávkam, obec disponuje zoznamom občanov. Ak by k tomuto zoznamu evidovala aj mailové adresy (kto nechce, adresu nedá), bolo by otázkou troch minút napísať dotknutým, čo sa chystá, nech sa pripravia.

Dlhodobé informovanie a diskusie

Plány, ktoré ovplyvnia život občanov na dlhú dobu, treba komunikovať dôsledne a s veľkým predstihom. Príkladom nech je Územný plán zóny Rusovce Sever. Prejednával sa na mnohých uzavretých fórach, aj na zastupiteľstvách. Strohé informácie boli aj v Rusovských novinách, ale bohužiaľ, nedostali sa do čísla vtedy, keď to bolo najdôležitejšie: v deň oficiálneho spustenia pripomienkovania návrhu verejnosťou vyšlo číslo, v ktorom sme sa dočítali, že deň detí bol ako sa patrí a mesiac lásky začal veľkolepo. O zóne Sever časopis diskrétne mlčal.

Keďže mnohí ľudia vôbec nechápali ani dôvod, ani závažnosť tejto témy a často sa nás pýtali, o čo vôbec ide, chopili sme sa jej a snažili sme sa ju komunikovať aj cez náš časopis. Vyvolalo to polemiku, ale len medzi nami a našimi čitateľmi. Žiadna odozva ani reakcie zo strany obce. A pritom obec mala byť tá, ktorá informuje o všetkých stránkach problému, vyvoláva diskusiu, organizuje informačné stretnutia. Jedno povinné stretnutie s občanmi v letnom období, kde nechajú občanov povedať svoj názor, nestačí. Zvlášť keď pripomienky nakoniec nie sú v riešení zohľadnené a občania ani nie sú informovaní o výsledku. A už úplne neodpustiteľné je, že dôvody nezapracovania pripomienok nie sú občanom nijako vysvetlené. Občan tak má pocit, že jeho názor nikoho v skutočnosti nezaujímal a stretnutie bola iba formálna záležitosť. Ozve sa takýto občan pri ďalšej príležitosti? Odpovedzte si sami.

Sme preto presvedčení, že správnym prístupom je využívanie všetkých dostupných spôsobov pre dlhodobé seriózne informovanie a diskusiu s občanmi. Cieľom je, aby vedeli, čo sa chystá, stotožnili sa s tým, alebo v diskusii plány ovplyvnili a prípadne prispeli aj k ich zmene.

Kde začať

Bežnou súčasťou dobre fungujúcich samospráv sú prijaté komunikačné stratégie, ktoré stanovujú vnútorné pravidlá informovania obyvateľov o činnosti samosprávy. Použitie technológií hodných 21. storočia je potom už samozrejmosťou. Napríklad mailové notifikácie, ktoré sa ľahko spravujú a sú – na rozdiel od SMS – zadarmo. (Mimochodom, nestačia: medzi mladými je už email považovaný za zastaralú technológiu.) Ďalšou možnosťou je stránka mestskej časti na sociálnej sieti, čo by zároveň bol krok vpred od informovanosti k vzájomnej komunikácii. A samozrejme, moderná responzívna web stránka: nový vzhľad stránok mestskej časti je krok správnym smerom, ktorý môžeme úprimne pochváliť.

Veríme, že Rusovce budú smerovať k modernej mestskej časti – radšej v oblasti informovania, než “rozvoja” nových území. Dobré a proaktívne informovanie je jeden z najlacnejších spôsobov zvýšenia kvality života v obci – stačí chcieť.

Stránku pripravili Palo a Vlado Mokráňovci

Avatar Vlado Mokráň