Rusovce očami turistov

Rusovce očami turistov

Poslednú prázdninovú nedeľu sa pod hlavičkou skupiny MPBA (mapa obľúbených miest Bratislavy) konala vlastivedná prehliadka Rusoviec a ich zaujímavostí. Spolu s nadšencom prešporskej histórie Ivorom Švihranom a miestnym kronikárom Jozefom Mallineritsom sme mali možnosť dozvedieť sa viac o sakrálnych pamiatkach, zaujímavých ľudových domoch, majiteľoch kaštieľa a priľahlého zámockého parku.

Začali sme na Keltskej ulici, kde sa zachovalo zopár pôvodných domov zo záhradníctva Stephaneum, ktoré bolo v prvej polovici 20. storočia pýchou Rusoviec. Patrilo ku kaštieľu, ktorého hranice boli položené na mieste dnešnej Gaštanovej aleje (plot oddeľujúci domy od cesty je tiež pôvodný).
Viaceré stavby sa nachádzali aj v lesoparku, z nich sa však zachovala len Hájovňa, miestnymi nazývaná aj Švajčiareň. Tento zvláštny názov korešponduje s ideou vytvoriť v okolí kaštieľa rozmanité architektonické aj prírodné “plochy”, ktoré slúžili tak na reprezentačné, ako aj rekreačné účely. Mimochodom, viete, že po ramene, ktoré oddeľuje park od lesoparku, sa kedysi člnkovalo?
V parku sme sa zastavili pri Vodnej veži, kostole sv. Víta a koniarňach, v ktorých sídli SĽUK. Popri kaštieli sme prešli na Balkánsku ulicu, kde sa nachádza Trojičný stĺp, až k Rusovskému cintorínu, ktorému dominuje nielen krásna brána, ale aj kaplnka Laury Henckel, ktorá sem bola v roku 1908 presťahovaná. Pôvodne stála pri kostole sv. Víta, ale poslední majitelia kaštieľa ju na tomto mieste nechceli.
Napriek nepriaznivému počasiu sme sa na takmer 3 hodiny stali na chvíľu účastníkmi skupinky chtivej po nových zaujímavostiach. Putovanie rusovskou históriou sme idúc popri starej policajnej stanici na Kovácsovej ulici, bývalom židovskom cintoríne v areáli škôlky, Maďarskej škole a kostole sv. Márie Magdalény ukončili návštevou Antickej Gerulaty.

Mnohé sochy a objekty, rovnako ako historické informácie o Rusovciach, zostali zachované vďaka dlhoročnej snahe pána Jozefa Mallineritsa, ktorému sa týmto chceme poďakovať.

Lucia Tuleková-Henčelová Darina Mokráňová, Lucia Tuleková – Henčelová