Škola v Rusovciach je najlepšia v Bratislave

Čože? Vraj ZŠ s MŠ v Rusovciach je medzi piatimi najžiadanejšími školami v Bratislave? Tak toto zatiaľ ešte nie je realita, ale optimistická vízia. Je dosiahnuteľná v priebehu ďalších rokov?

Určite chceme, aby naše deti chodili do čo najkvalitnejšej školy. A mať školu v mieste bydliska je určite vynikajúce aj pre deti, nakoľko sa tam stretnú s deťmi z vedľajšej ulice. Takto sa môžu potom stretávať aj vo svojom voľnom čase. Takto sa robia priateľstvá na celý život. A v našej nie obrovskej komunite to môže fungovať. Kto zažil niečo podobné vo svojej mladosti, určite vie, o čom hovorím. Môže byť naša škola taká kvalitná, aby sme o inej pomaly ani nerozmýšľali? Určite áno a v rozhovoroch s rodičmi zaznieva pozitívny pohľad na smerovanie školy. Je potrebné pokračovať v zlepšovaní, zatiaľ sme ešte len na ceste a oblastí je veľa: kapacita školy, zdravé stravovanie, moderné formy vzdelávania. Úprimne verím, že snaha naštartovaná pánom riaditeľom pri súčasnej aktívnej pomoci zo strany miestneho úradu a aj nás – rodičov a obyvateľov Rusoviec dospeje k uskutočneniu vízie, že škola v Rusovciach bude jednou z TOP škôl v Bratislave.

Zároveň by som chcel využiť túto príležitosť a pri príležitosti nedávneho Dňa učiteľov poďakovať všetkým učiteľom v našej ZŠ s MŠ Rusovce za ich prínos tak k odovzdávaniu znalostí ako aj snahu o ľudský prístup pri formovaní našich detí s ktorými trávia počas pracovného týždňa veľké množstvo času.

Karol Michaliak

Karol Michaliak